Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges historia, 1600-talet till 1800-talet.

Skapad 2019-03-04 00:20 i Gaddenskolan Fristående Grundskolor
Grundskola 6 Historia
Sverige blir en stormakt under denna tid. Trots att Sverige är ett fattigt land med en liten befolkning så lyckas kungarna skapa en stark krigsmakt. Med hjälp av den starka krigsmakten härskar Sverige över Östersjön ända in på 1700-talet. Det är många krig under denna tid, bland annat "Det trettioåriga kriget" - krig mellan katoliker och protestanter och "Nordiska kriget", kungarna blir enväldiga och lyder endast under Gud. Det är en grym tid med bland annat jakten på häxor och alla krig där många dör. Vi kan lära oss mycket om denna tid tack vare skriftliga källor såsom kyrkobokföringen och utskrivningen. Under 1700-talet blir det fred i landet. Denna tid kallas frihetstiden. Under frihetstiden växer Sverige sig starkare och befolkningen ökar. Vetenskapsmän och uppfinnare hittar på nya saker. Nu är det riksdagen som bestämmer men efter 50 år får Sverige åter två enväldiga kungar, Gustav III och hans son Gustav IV Adolf. Denna tid kallar vi Gustavianska tiden. Vi kan också få reda på mer från denna tid då fler och fler lär sig läsa och skriva vilket ger många spännande källor även från vanligt folk.

Innehåll

Vi arbetar gemensamt i helklass, par/grupp och individuellt. 

- genomgångar/samtal

- vi för gemensamma anteckningar 

- lärarens anteckningar på tavlan (du lyssnar och deltar aktivt och gör egna anteckningar)

- film med uppföljning

- inläsning i ämnet; lärobok PULS historia samt andra texter (lärobok finns även digitalt)

- arbetsmaterial med instuderingsfrågor

- övningar i källkritik

Bedömning av kunskaper:

- Avstämningar av dina kunskaper sker i samtal (muntligt) och skriftligt. De kunskaper du visar i skolan bedöms.

- Skolverkets bedömningsmaterial - provuppgifter/test (skriftligt)

- Kunskaper du uppvisar i skolan vägs in i min bedömning när jag sedan sätter betyg. Det är alltså inte bara testet som vägs in.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: