Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen: Urkunder och inriktningar

Skapad 2019-03-04 08:54 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 8 Religionskunskap Historia
Momentet handlar om att förstå skillnaden mellan de tre olika kristna inriktningarna och deras historiska bakgrund samt ge grundläggande kunskap om viktiga kristna urkunder och centrala tankegångar.

Innehåll

Hej!

Vecka 10-12 ägnar vi SO åt religionskunskap med visst fokus på Kristendomen med avseende på bland annat dess urkunder, centrala tankegångar samt märkande drag för de tre dominerande inriktningar; katolicism, ortodoxi och protestantism. 

 

Examination

  • Du ska förbereda en muntlig presentation av den kristna kyrkans och dess spridning som du, enskilt, genomför med mig 

  • Du får ha stödpunkter med dig. Inte löpande text  

  • Beskriv följande: 

  • Dess grundare 

  • Hur det går till när kristendomen bildas och växer fram 

  • Hur kristna kyrkan splittras i tre delar 

  • Hur dessa kyrkor är lika varandra 

  • Hur dessa kyrkor är olika varandra 

                       För att du ska bli godkänd så ska samtliga av dessa punkter vidröras.  
                       För högre betyg krävs mer detaljer och fakta kring punkterna 

   

                 

 

Material som kan användas i förberedelsen inför examinationen:

Material på studi.se

 • Martin Luther  +  Quiz 
 • Kristendomens spridning från år 30 - 1000  +  Quiz 
 • Kristendomens Spridning från år 1000 till nu  +  Quiz

 

Fördjupning kring moraliska frågor och värderingar kommer inom kort.

Uppgifter

 • Likheter och skillnader - exempel (ej fullständigt)

 • Likheter och skillnader (exempel, ej fullständigt)

 • Muntlig examination - Kristendomens inriktningar

 • Fördjupning

 • Fördjupning

 • Instuderingsfrågorna till SOS:religion åk 8

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9

Matriser

Hi Re
Religion Kristendomen

E
C
A
Kunskaper om kristendomen
Urkunder (skrifter) Konkreta religiösa uttryck Riter och ceremonier Heliga rum och platser Centrala tankegångar
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva religionen.
Du har goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar och urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämföra, se likheter och skillnader och förklara dessa
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom kristendomens tre huvudinriktningar.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom kristendomens tre huvudinriktningar.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom kristendomens tre huvudinriktningar.
Beskriva samband och resonera om dessa. Resonera om religiösa frågor som påverkar samhället
Eleven kan ge exempel på hur religionen påverkas av och påverkar samhällsutvecklingen.
Du beskriver hur religionen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du beskriver hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden med förhållandevis komplexa samband genom utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du beskriver hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden med komplexa samband genom välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Ta ställning till moraliska frågor och värderingsfrågor
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar. T.ex. synen på abortfrågan, dödsstraff, hederskultur och jämlikhet.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Hantera information
Söka och källkritiskt granska syfte, trovärdighet och relevans.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: