👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken åk 7 vt21

Skapad 2019-03-04 12:40 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Pedagogisk planering Antiken Grekland
Grundskola 7 Historia Religionskunskap
Vad hände under Antiken? Hur levde människorna i Antikens Grekland och i Romarriket. Vi kommer att studera tiden i historien som kallas för Antiken. Vi ska studera kulturen och vad de har bidragit med till samhället idag. Vi kommer prata om politik, kultur, vetenskap och mytologi och se vad vi har ärvt från dem idag.

Innehåll

Syfte/förmågor

I det här området kommer vi att träna på din förmåga att:

- använda dig av viktiga historiska begrepp som antiken, filosofi, akvedukt, vetenskap och imperium

- resonera och jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.

- se samband, göra jämförelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar med fakta

- se utvecklingslinjer att förstå betydelsen av kulturmöten, uppfinningar, händelser och viktiga gestalter från Antiken.

- din förmåga att hantera historiska källor med hjälp av källkritik

Du kommer lära dig om: 

- vad hände under Antiken.

- jämställdhet under Antiken - skillnader och likheter mellan kvinnor och män.

- människors levnadsvillkor under Antiken. Hur de levde människorna och hur var samhället/stadsstaterna uppbyggda?

- vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. Viktiga arv vi har fått från den här tiden exempelvis: filosofin, vetenskapliga upptäckter, OS, m.m.

- perserriket och krigen mellan perser och greker samt Alexander den stores rike

- demokratin i Antikens Grekland och hur den påverkat vår tid. Vi kommer också att prata om skillnader mellan demokratin idag och då.

- hur olika kulturer möttes på den här tiden och hur det påverkade hur samhällen utvecklades.

- Romerska kejsare och hur de framställdes

- Pompeji och gladiatorspel

Bedömning:

Bedömningen sker utifrån kunskapskraven nedan både i bedömningsuppgifterna och kontinuerligt under lektionerna i olika övningar vi gör, både enskilt och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi Re
Antiken - Grekland och romarriket

F
E
C
A
Kunskaper om tidsperioden antiken
 • Hi  7-9
Du visar ännu inte grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken.
Kunskaper om orsaker och konsekvenser till olika händelser
du visar ännu inte att du kan föra enkla resonemang om orsaker och konsekvenser: kunna nämna någon orsak och konsekvens till olika händelser under antiken
enkla resonemang om orsaker och konsekvenser: kunna nämna någon orsak och konsekvens till olika händelser under antiken
utvecklade resonemang om orsaker och konsekvenser: kunna förklara orsaker och konsekvenser till olika händelser under antiken. Dina förklaringar är till viss del i flera led.
väl utvecklade resonemang om orsaker och konsekvenser: kunna förklara orsaker och konsekvenser till olika händelser under antiken. Dina förklaringar är i flera led.
Människors villkor
Du visar ännu inte att du förstår hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Du visar ännu inte att du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Dina förklaringar är i ett led.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Dina förklaringar är i ett led.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band, (dina förklaringar är till viss del i flera led) mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband (dina förklaringar är till största delen i flera led) mellan olika tidsperioder.
Använda källmaterial
Du visar ännu inte att du kan använda historiska källor för att ta reda på och ge exempel på hur människor levde under antiken. Du kan ännu inte ge något exempel på om en källa är trovärdig och relevant eller inte.
Du kan använda historiska källor för att ta reda på och ge exempel på hur människor levde under antiken. Du kan ge något exempel på om en källa är trovärdig och relevant eller inte.
Du kan använda historiska källor för att ta reda på och dra enkla slutsatser om hur människor levde under antiken och kan till viss del använda flera källor för att dra slutsatser. Du ger flera relevanta exempel på om en källa är trovärdig och relevant eller inte.
Du kan använda historiska källor för att ta reda på och argumentera för dina slutsatser om hur människor levde under antiken och kan använda flera källor för att dra slutsatser. Du ger korrekta argument för om en källa är trovärdig och relevant eller inte.
Historiska begrepp
 • Hi  7-9
Du visar ännu inte att du vid studier av antiken och vid användning av källor kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
vid studier av antiken och vid användning av källor kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
vid studier av antiken och vid användning av källor kan du använda många historiska begrepp på rätt ställe och i rätt sammanhang.
vid studier av antiken och vid användning av källor kan du använda de flesta historiska begreppen på rätt ställe och i rätt sammanhang.