Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallen

Skapad 2019-03-04 12:56 i Äppelbyns förskola Båstad
På- och avklädning för in och utgång.
Förskola
Hallsituation som undervisning för att främja barns självständighet samt kommunikation och begreppsbildning.

Innehåll

BAKGRUND

Vi vill ge barnen förutsättningar att tillägna sig nya kunskaper gällande förmågan att bli självständig.

MÅL

Målet är att ta sig ut och in utan att det skapas otålighet eller konflikter i hallen, fokus är istället att öka barnens självständighet vid på- och avklädning samt att kunna ta ansvar för egna kläder och öka barnens ordförråd.

METOD - GENOMFÖRANDE

Hur når vi målet? Vi berättar för barnen verbalt samt med TAKK tecken vid samlingen att vi ska gå ut. På detta sätt får barnen en chans att förbereda sig mentalt. Barnen får tillfälle till att utveckla sin självständighet och sitt identitetsskapande genom att ta på/av sig kläderna, samt lägga dem på sin hylla. Om något barn behöver hjälp, ger pedagogen stöd, verbalt samt via vår TAKK påklädningsgubbe som visar vilken ordning och kläder man kan ta på sig. Pedagogen namnger även olika klädesplagg och handlingar vid på- och avklädning. Vi ger barnen positiv uppmuntran i deras arbete till självständighet.

Vid utgång:

Påklädning sker med två barn åt gången samt en pedagog för att undvika trängsel och oro i hallen. De barn som kan, hämtar sina ytterkläder och tar på sig dem själva, helt eller delvis, de som ännu inte nått denna kunskap får stöd av en pedagogen eller en kompis. Den pedagog som började med första gruppen som blivit färdiga, går ut med sin grupp och tar emot de resterande barn efter hand som de blir klara för att slippa oroligheter i hallen eller att barnen blir för varma.

Vid ingång:

Vi går in i olika omgångar, oftast går de barnen som kom ut först in först om inte särskilda behov som exempelvis ledsna eller frusna barn finns. De barn som kan tar av sig ytterkläderna själva, helt eller delvis, de som inte kan får stöd av pedagogen. Barnen får träna på att ta hand om sina kläder genom att lägga dem på sin hylla.

När det blir ledigt i hallen går nästa grupp in med en annan pedagog.

DOKUMENTATION

Vi pedagoger observerar hur vår planering fungerar i praktiken och tar kort på barnens arbete och utveckling.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi reflekterar och analyserar på vår avdelningsplanering hur det har gått och vad vi kan förbättra.

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: