Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Termins planering, Vårterminen 2019 i teknik för klass 5A, 5B och 5C ngiven

Skapad 2019-03-05 11:19 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Teknik
Här hittar ni en beskrivning om vad vi ska arbeta med teknik den här terminen. Planeringen är preliminär och kan ändras.

Innehåll

 

        Under veckorna 14-15 och 17-18 kommer vi att arbeta med kapitlet som handlar om Enkla maskiner-som ett teknikens ABC, s.28-37 i Boken om teknik.

OBS! veckan 16 får du ditt påsklov: -))

Kunskapsmål
I detta kapitel får du lära dig

 • om de fem enkla mekanismerna

 • att fördjupa kunskapen om kilen, det lutande planet, hävstången, hjulet, skruven och taljan.

 • att få genomföra konstruktioner med teknikens arbetssätt.

 • om cykelns historia och hur cykelns delar samverkar

  Under veckorna 19-23 kommer vi att arbeta med kapitlet som handlar om Bygga stabilt… och hållbart, s.42-49  i Boken om teknik.

 Kunskapsmål
I detta kapitel får du lära dig

 • något om hur man bygger stabilt och hållbar.

 • hur man följer en ritning och gör en konstruktion

 • om byggteknikens utveckling

 

Arbetssätt

·         Läsa/lyssna på  faktatexter

·         Titta på film och gå igenom diskussionsfrågor om filmen

·         Ge möjlighet att genomföra en konstruktion med teknikens arbetssätt. ( T.ex: Eleverna får instruktioner till sin konstruktion.)

·         Diskutera, analysera och jämföra elevernas konstruktioner

Underlag för bedömning

 •        Din aktivitet under lektionerna när du diskuterar i par, grupp och helklass.

 •         Dina konstruktioner

     


 
 
 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: