Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samerna och rasism gentemot dem

Skapad 2019-03-05 12:54 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
• Genom att undersöka olika steg av fördomar och diskriminering i filmen Sameblod ska du få ökad kunskap och förståelse för samernas historia. • Genom att resonera kring filmregissörens användning av historia ska du få en ökad förståelse för hur en med hjälp av kulturella uttryck, kan använda historia för att försöka påverka sin omvärld

Innehåll

Planering:

v. 4 Teoretiska verktyg: Allports skala av diskriminering och motståndsstrategier. Rasismen som ideologi

v. 5 Samernas historia Film, diskussion och egna frågeställningar

v. 6. Grupperna redovisar och vi börjar se filmen Sameblod

v. 7 Vi ser klart filmen Sameblod och påbörjar analysen av filmen Sameblod

v. 8 Sportlov

v. 9 Ni skriver klart analysen av filmen Sameblod

Uppgifter

  • Historia 2b Sameblod

Matriser

His
Sameblod -filmanalys

E
C
A
Användning av teori
Du kan med viss säkerhet använda dig av Allports skala för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser kring filmen Sameblods skildring av fördomar och diskriminering gentemot samer i Sverige
Du kan med viss säkerhet använda dig av Allports skala för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser kring filmen Sameblods skildring av fördomar och diskriminering gentemot samer i Sverige
Du kan med säkerhet använda dig av Allports skala för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser kring filmen Sameblods skildring av fördomar och diskriminering gentemot samer i Sverige
Historisk trovärdighet
Du kan med viss säkerhet undersöka filmens historiska trovärdighet och motivera dina slutsatser med enkla argument
Du kan med viss säkerhet undersöka filmens historiska trovärdighet och motivera dina slutsatser med välgrundade argument
Du kan med säkerhet undersöka filmens historiska trovärdighet och motivera dina slutsatser med välgrundade och nyanserade argument
Historiebruk
Översiktligt redogör du för hur filmregissören använder sig av historia för att uppnå sitt syfte med filmen och förklarar varför
Utförligt redogör du för hur filmregissören använder sig av historia för att uppnå sitt syfte med filmen och förklarar varför
Utförligt och nyanserat redogör du för hur filmregissören använder sig av historia för att uppnå sitt syfte med filmen och förklarar varför
Samband med vår egen tid
Du värderar filmens betydelse för nutiden med enkla omdömen
Du värderar filmens betydelse för nutiden med enkla omdömen
Du värderar filmens betydelse för nutiden med nyanserade omdömen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: