👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året Runt i Naturen

Skapad 2019-03-05 15:42 i Ätranskolan Falkenberg
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
Klarar sig djur och växter i Naturen under ett helt år?

Innehåll

Syfte

förmågor

 • använda begrepp och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen.

kunskaper

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Djurs och växters livscykler och anpassning till olika årstider
 • Djur och växter i närmiljön;deras namn och hur de kan sorteras och artbestämmas.
 • Näringskedjor
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text och bild.
 • Enkla fältstudier

Bedömning

vad

Hänvisar till de kopplingar till Kunskapskraven som finns längst ner i dokumentet.

hur

Du kommer att bli bedömd efter ditt engagemang och deltagande på lektioner och efter din dokumentation i din NO bok. Eventuellt kommer du också att efter förmåga skriftligt få svara på frågor.

 

Undervisning och arbetsformer

För att lära oss detta ska vi:

 • läsa texter tillsammans och analysera bilder.
 • lösa uppgifter och använda strategier t ex Brainstorm, Jämföra, Berätta mera och En för alla alla för en.
 • ha gemensamma diskussioner i klassen.
 • arbeta praktiskt.
 • göra undersökningar.
 • dokumentera det vi lär oss bland annat genom att fotografera och skriva i appen Pages.

 

Vi ska också:

 • titta på filmer från SLI.
 • dokumentera det vi lär oss i våra No-böcker.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3