Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati

Skapad 2019-03-05 18:11 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Empati är förmågan att förstå någon annans känslor att kunna leva sig in i hur någon annan känner.

Vi vill att barnen ska få förståelse för att vi alla påverkas av hur vi blir bemötta och behandlade, och att det är viktigt att se, höra o göra så att alla mår bra.  Vi vill att barnen utvecklar sin medkänsla och inlevelse i andra människors känslor och situation. Att barnen ska få en förståelse för hur vi är en bra kompis och hur man kan veta om någon är glad eller ledsen.

Aktivitet:

Vi kommer bl.a att:

  • Introducera figurerna till kompisböckerna genom att använda dessa i undervisningen genom aktionsteater

  • sjunga sånger 

  • läsa böcker om ämne

  •  Vi förstärker begreppen glad och ledsen bl.a genom att visa bilder på glad och ledsen. 

När? Var? Hur? Varför? 

Vi kommer att väva in detta i det dagliga arbetet.  Så som de planerade tillfällena och de spontana tillfällena. Vi samtalar med barnen när något händer. Vi förstärker och uppmärksammar när någon visar empati. 

Alla vi vuxna jobbar med det.

För att barnen ska ha det tryggt och roligt och lärorikt och känna en fin gemenskap med alla och fortsätta utvecklas till sociala individer och goda samhällsmedborgare.

Resultat: Hur blev det?

Vi kan se att barnen blivit mera medvetna om hur man är en bra kompis och hur man är snäll. Det ser vi genom att barnen när de när de  gjort någon kompis ledsen t.ex. genom att ta någons leksak, puttat eller slagit någon gärna vill trösta ock klappa om sin kompis.

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi har hela tiden satt barnen i fokus och funnits i deras närhet för att hjälpa barnen att få förståelse för vad som hänt. Vi har haft en samsyn på avdelningen hur vi gör och vad vi gör och arbetat målmedvetet med detta den planerade undervisningen och i våra rutinsituationer.

Arbetet med detta arbete kommer att fortsätta alla dagar i veckan varje år då det handlar om vår  demokratiska värdegrund. Däremot kommer det att utvecklas utifrån barnens förmågor att förstå och reflektera. Detta utifrån att vi behåller en stor del av barngruppen kvar på Knyttet till hösten.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: