Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2019-03-06 10:04 i Lendahlsskolan Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola F – 1 Svenska SO (år 1-3) Teknik
Vad är ett samhälle? Vad behöver ett samhälle för att fungera? Vad är ett yrke och vad finns det för arbetsuppgifter? Var bor jag och mina klasskamrater?

Innehåll

Arbetsområde:

Under några veckor VT19 kommer vi att arbeta med vårt samhälle. Vi kommer att diskutera och reflektera kring vilka funktioner som behövs för att ett samhälle ska fungera. I samhället finns olika yrkesgrupper med vanliga yrken som vi kommer att lära oss om. 

Vi kommer också att arbeta med närområdet och var vi själva bor. 

Konkreta mål:

Förklara några nödvändiga samhällsfunktioner som t.ex. polis, sjukvård och utbildning.

Känna igen och jämföra några yrkesgrupper och deras funktioner i samhället.

Få en överblick över närområdet och kunna sin egen adress.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • muntligt berätta och rita om samhällets funktioner.
 • kunna använda vanliga begrepp inom området.
 • kunna skriva och berätta om några yrkesgrupper.
 • veta i vilket/vilka område du bor och din/dina adress/-er.

Undervisning:

Eleverna kommer att arbeta enskilt, i par och i helklass.

Vi kommer gemensamt diskutera omkring olika samhällsfunktioner och sammanställa dessa i en tankekarta. Eleverna får vid ett annat tillfälle enskilt skriva ner listor på vad som behövs i ett samhälle.

Vi kommer att titta på några filmer om olika yrken samt få besök av föräldrar som berättar om sina yrken. Eleverna kommer att skriva en egen text om sitt drömyrke och få läsa upp texten för sina kompisar.

Vi kommer att bygga en modell av ett samhälle som vi tillsammans ska utforma.

 

 

Begreppslista t.ex.

samhälle

yrkesgrupp

yrke

närområde

adress

samhällsfunktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: