Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, tabeller och diagram

Skapad 2019-03-06 10:15 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Vad är ett bråk? Hur räknar jag med decimaltal?
Grundskola 5 Matematik
I kapitlet Tid, tabeller och diagram lägger vi fokus på tidsberäkningar och att kunna avläsa olika sorters tabeller och diagram. Vi kommer träna på att beräkna medelvärde och avläsa typvärde och median.

Innehåll

Syfte / förmågor

 Begreppsförmågan - Du ska kunna förstå och förklara följande begrepp:

y-axel

x-axel

frekvens

typvärde

medelvärde

median

stapeldiagram

linjediagram

cirkeldiagram

 

Kommunikativa förmågan

Du ska kunna delta muntligt i diskussioner i grupp och vid genomgångar. Du ska förklara hur du tänker när du gör dina beräkningar. Du ska skriftligt kunna visa hur du löser olika uppgifter samt välja en effektiv strategi för att lösa ett problem.

Procedurförmågan

Du ska kunna läsa av och ange analog och digital tid. Du ska kunna göra beräkningar med tid. Du ska kunna plocka ut information ur tabeller och diagram och beräkna medelvärde, typvärde och median.

Analysförmågan

Du ska kunna förklara sambandet mellan olika begrepp och förklara vad de innebär. Du ska kunna formulera och lösa problem genom att använda olika strategier anpassade till vilket problem du ska lösa.

Metakognitiv förmåga

Du ska kunna se om ditt svar är rimligt. Du ska kunna välja en metod utifrån den uppgift du ska lösa. Du ska kunna använda dig av olika strategier när du löser problem.

Undervisning

Du kommer att:

 • arbeta i par, grupp och enskilt (EPA)
 • diskutera matematik
 • vara med vid genomgångar

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris

Du kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra

Du kan använda begrepp och förklara samband
Vad är klockan? Svara med digital eller analog tid.
Du kan beskriva tiden på tre sätt, analogt och två olika digitala sätt. T.ex. tio över två, 02.10 och 14.10
Du kan förklara de olika matematiska begreppen. Ex: Förklara medelvärde, typvärde och median.
Du kan sambanden mellan tidsuttrycken
Du gör enkla växlingar mellan tidsuttryck. T.ex. Hur många dagar är 3 veckor?
Du gör växlingar mellan de olika tidsuttrycken. T.ex. Hur många sekunder är 3 och en halv minut?

Du kan välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Du kan räkna ut tidsskillnader
Du löser enkla uppgifter. Ex. Klockan är 14.30, vad är klockan om 3h och 10 min.
Du löser uppgifter som innehåller övergångar (timmar). Ex. Klockan är 17.50. Hur mycket är klockan om 45 min?
Du löser uppgifter där du måste räkna baklänges. Ex: Om två timmar och tjugo minuter kommer klockan vara 04.00. Vad är klockan nu?
Du löser uppgifter med diagram och tabell.
Du löser uppgifter där svaret tydligt framgår i ett diagram.
Du löser uppgifter där svaret inte finns direkt i diagrammet.
Du löser uppgifter som kräver flera steg.
Du förstår sambanden mellan tabeller och diagram och kan konstruera dem
Du kan konstruera ett diagram utifrån en tabell.
Du kan konstruera ett diagram utifrån en tabell på ett tydligt sätt.

Du kan formulera och lösa problem

Du använder strategier i problemlösning, beskriver ditt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Du löser problem och kan till viss del bedöma rimligheten.
Du löser uppgiften och kan variera lösningsstrategi och bedöma rimligheten i lösningen.
Du löser uppgiften, kan värdera olika lösningsstrategier och motivera rimligheten i lösningen.

Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang

Du för och kan följa resonemang kring tillvägagångssätt, val av metoder genom att ställa och besvara frågor.
Du försöker beskriva och förklara dina lösningar genom att tydligt visa vad som är ditt svar.
Du beskriver och förklarar dina beräkningar och dina lösningar så att dem är lätta att följa.
Du beskriver och förklarar dina beräkningar och dina lösningar så att det är lätt att följa. Dessutom använder matematiska uttryck och enheter på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: