Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och gemenskap på Tångeröd blå

Skapad 2019-03-06 13:55 i Tångeröds förskola Tjörn
Skapa trygghet och gemenskap på avdelningen
Förskola
Terminen på Tångeröd blå har börjat med ny personal och tre inskolningar så vi fokuserar på trygghet och gemenskap för att stärka och föra samman hela gruppen.

Innehåll

 

Målsättning

Vid inskolningen lägger vi stor vikt vid anknytning till enskilda barnet och dess familj. Målet är att alla som vistas på förskolan skall känna trygghet, gemenskap och känna att vi har ett tillåtande klimat.

Vi strävar mot en öppen kommunikation mellan alla parter.

Genom att vara föredömen vill vi ge alla barnen de bästa förutsättningar att bemöta nya barn och pedagoger.

Ständigt förändring sker på avdelningen för att skapa en välkomnande miljö som är lugn och samtidigt inspirerande.

Metod

Vi pedagoger är inlyssnande och närvarande så vi kan ta tillvara på barnens intressen i lek och utforskande.

Vi uppmuntrar vårdnadshavare att ta kontakt om de har frågor och funderingar.

Ommöblering samt materialbyte sker kontinuerligt efter barnens intresse.

Genom uppstart och användning av unikum kan vårdnadshavare få en större inblick i vår vardag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: