Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete med digitala verktyg

Skapad 2019-03-06 15:10 i Ätranskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6

Innehåll

 

Varför är det bra att arbeta med digitala verktyg på fritids?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Varför ska eleven lära sig detta?

 • För att använda digitala verktyg till säker, kreativ och ansvarsfull kommunikation för lärande genom att utrycka och skapa film.
 • Vad ska eleven förstå?

Att  digitala verktyg går att använda på olika sätt till sökande av information, lärande och  lustbetonat skapande.
 • Vilka förmågor ska eleven utveckla.

kreativitet, ansvar, problemlösning, planera arbetet och kommunikativ förmåga.

Elevernas intressen, initiativ och behov.

   Arbeta med digitala verktyg i estetiska former och ta eget ansvar.

Utvärderingen:

Har kunskap kreativitet ökat hos eleverna?

Utvärderingen genomförs så här:

Utvärderingen är under process. På fritidsråd och genom att observera elevgruppen, diskussion och multisvar.

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

Pedagogerna visar och ger idéer och inspiration för att förstärka hela processen, båda vi och eleverna kommer att ha dialog under aktiviteten. 

Pedagogerna kommer att inta mognad och  processorienterad position. eleverna får material och utrymme för att skapa på egen hand.

Följande aktiviteter genomförs:

Vi tittar på hur man kan använda TikTok innan aktiviteten.

Hela gruppen tittar gemensamt på olika filmer för att få inspiration.

Eleverna diskuterar vad de har bestämt sig för aktivitet.

Vi delar eleverna i mindre grupper.  

Eleverna får tillgång till digitala verktyg.

En vuxen är med vid behov och stödjer processen.

Lär miljön används på följande sätt:

Eleverna väljer själva vilken lär miljö de vill vistas i och känner sig trygga med, de får välja om de ska använda fritidslokalen eller ute i naturen.

Personal hjälper till vid behov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Lgr11  -

Matriser

Arbete med digitala verktyg

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: