👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text SvA - årskurs 4

Skapad 2019-03-06 15:29 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss om hur man skriver en instruerande text. Exempel på dessa texter är instruktioner, recept, manualer och arbetsbeskrivningar.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • Du ska förstå syftet med en instruerande text
 • Veta hur innehållet ska organiseras
 • Veta i vilken tempus du ska skriva en faktatext text i 
 • Känna till och kunna använda verb i imperativ 
 • Kunna skriva en egen instruerande tex

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • arbeta i Zick Zack-böckerna
 • läsa olika typer av instruerande texter
 • öva praktiskt på att skriva de olika delarna (rubrik, materiallista, kronologisk arbetsgång)
 • ha gemensamma genomgångar
 • ha enskilt arbete
 • ha diskussion i grupp

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner
 • du har en korrekt struktur på din instruerande text
 • du använder dig av verb i imperativ
 • du använder rätt tempus i din text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Instruerande text - årskurs 4

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
SYFTE
Förstår syftet med enkla instruktioner, som till exempel recept.
Förstår syftet och fördelarna med skrivna instruktioner. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att skrivna instruktioner kan användas inom en mängd områden. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår syftet och kan se fördelarna med olika typer av instruktioner. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Innehållet är begripligt.
Innehållet är relativt tydligt.
Innehållet är tydligt och anpassat till syftet.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till syftet och ämnet.
STRUKTUR
Skriver kortfattat i återberättande form. Rubrik: - nämner målet med texten i förbigående Material: - Nämner några material Arbetsgång: - Behöver hjälp för att få med alla steg i rätt ordning
Försöker använda strukturen för instruerande text. Rubrik: - skriver målet som rubrik Material: - listar de material som behövs Arbetsgång: - får med de flesta stegen, skriver dem i rätt ordning
Använder strukturen för en instruerande text och anpassar texten till strukturen. Rubrik: - skriver målet som en väl formulerad rubrik Material: - listar material och mängd under en rubrik Arbetsgång: - har med alla steg i rätt ordning för att målet ska nås
Har en väl fungerande struktur och kan anpassa strukturen efter olika typer av instruktioner. Rubrik: - skriver målet som en rubrik, väl formulerat och anpassat till innehållet. Material: - listar material och exakta mängder på ett tydligt sätt Arbetsgång: - har med alla steg och skriver tydliga instruktioner för hur och när varje steg ska utföras.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder enstaka språkliga drag som är typiska för en instruerande text. Textbindning: - knyter samman de olika stegen med "och sen" Verb i imperativ: - använder ett du-tilltal, till exempel "du lägger i bananen och sen mosar du den" Ämnesspecifika ord: - har ett enkelt ordval med få ämnesspecifika ord Beskrivande ord: - använder enkla verb
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en instruerande text. Textbindning: - använder några sambandsord för tid så som först, därefter, sedan, när Verb i imperativ: - använder ett mera opersonligt tilltal, till exempel "man ska mosa bananen" Ämnesspecifika ord: - använder i viss grad ämnesspecifika ord Beskrivande ord: - använder beskrivande verb
Behärskar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text. Textbindning: - använder ett bredare urval av sambandsord så som medan, under tiden, slutligen Verb i imperativ: - börjar meningarna med verb i imperativ och utelämnar du och man Ämnesspecifika ord: - använder ämnesspecifika ord för material och måttangivelser Beskrivande ord: - använder beskrivande verb, adjektiv och adverb
Behärskar och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text. Textbindning: - använder ett varierat urval av sambandsord för att leda läsaren genom texten Verb i imperativ: - använder verb i imperativ på ett korrekt sätt, även när meningen inte börjar med ett verb Ämnesspecifika ord: - använder konsekvent en för ämnet väl anpassad terminologi Beskrivande ord: - använder beskrivande verb, adjektiv och adverb på ett effektivt sätt, till exempel "skruva försiktigt"