Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och Tryck 7E

Skapad 2019-03-06 19:36 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Kraft och tryck utifrån TitanNO
Grundskola 7 – 8 Fysik
Vad menas med tyngdkraft? Hur ser vi den ? Vem var Isaac Newton? Vad är det för skillnad på tyngd och vikt inom fysiken? Vad menas med tryck? Detta är några av de frågor som vi bearbetar under temat.

Innehåll

Tidsperiod: 

Vecka 10-15

Vilka förmågor du kommer att utveckla:

Kommunikation:att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

Systematiska undersökningar: genomföra systematiska undersökningar i fysik

Begrepp:använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Konkretisering av mål

När du arbetat med detta kapitel ska du behärska följande

 • våra vanligaste enheter

 • vad materia är
 • vad massa är
 • skilja på massa och tyngd
 • vad densitet är
 • hur man beräknar volym
 • hur man beräknar densitet

 

 • förklara vad en kraft är och enheten för kraft

 • förklara motkraft
 • rita kraftpilar
 • beräkna krafter
 • förklara begreppen tyngdpunkt och stödyta

 

 • beskriva vad tryck är och hur det kan förändras utifrån temperatur, volym, massa och yta

 • Veta vad lufttryck och vattentryck är
 • Känna till Arkimedes princip
 • Känna till några historiska perspektiv runt uppfinningar som är kopplade till kraft, och tryck
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Arkimedes, Newton. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

 

Aktuella begrepp: 

Enhet, prefix, storhet, densitet, volym, massa

 

kraft, motkraft, tyngd, tyngdpunkt, gravitation, jämvikt, Newton

 

tryck, övertryck, lufttryck, vattentryck, lyftkraft

 
 
 
 
 

 

Arbetssätt:

Genomgångar med diskussioner, Powerpoint, filmklipp    

Labborationer

Arbeta med texter

Instuderingsfrågor

 

Material:

·         Fysik direkt

·         Lpo fysik

·         Powerpoint

·         filmklipp

Labbar

·         arbetsblad 

 

Bedömning:

Kommunikation:

Vad du visar i samtal under lektionerna

Hur du för, följer och fördjupar samtal

Hur du framför och bemöter åsikter

Hur du använder dig av dina kunskaper för att skapa texter.

Systematiska undersökningar:

Hur du:

följer instruktioner

ställer hypoteser

genomför  laborationerna

tolkar resultat

drar slutsatser

Begrepp

De begrepp du använder och visar att du förstår.

De samband mellan begrepp som du hanterar

 

Bedömningen sker:

På lektionstid

På laborationer, laborationsrapporter

Små bedömningsuppgifter

Läxor

Prov

Planering ligger under uppgifter.

Uppgifter

 • Powerpoint kraft

 • Begreppslista

 • Planering

 • Powerpoint vecka 10 massa och volym

 • Tyngdpunkt och jämvikt

 • Tyngdpunkt lodlinje stödyta

 • Tryck

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
fysik åk 7

F
E
C
A
Använda information och anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: