Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text- läsa och skriva instruktion

Skapad 2019-03-06 22:13 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 6 Svenska
Vad har kladdkaka, Ikea-möbler och en uppgift i skolan gemensamt? De har alla en instruktion för hur man ska gå tillväga för att tillaga, sätta ihop eller skriva den. Du kommer nu att lära dig hur man skriver en egen instruktion.

Innehåll

Konkreta mål:

 • Läsa olika instruerande texter.
 • Diskutera olika instruerande texters upplägg.
 • Skriva en egen instruerande text
 • Kamratrespons 

 

Undervisningens upplägg

 • Vi inleder med en kort film om instruerande text: https://www.youtube.com/watch?v=6ZeX9CgwBSI
 • Viktigt att tänka på när man skriver en instruktion: https://www.youtube.com/watch?v=FN2RM-CHkuI
 • Vi kommer läsa olika slags instruerande texter och samtala kring dessa.
 • Ni kommer att få prova att få skriva olika instruerande text. Utvärdering i helklass.
 • När ni fått kläm på att skriva instruerande text är det dags att skriva en egen instruktion:

- Den enskilda texten ska presenteras med en tillhörande bild som förenklar instruktionen och därefter presenteras muntligt.

- Du kommer ges tid att bearbeta din instruktion samt få respons och kunna förbättra texten.

 

Lycka till!

Christel och Tomas

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: