Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blues 2019

Skapad 2019-03-07 08:43 i Östra Karups skola Båstad
Arbetet med blues innehåller musiklyssnande, musikskapande och ensemblespel.
Grundskola 5 Musik
Lyssna på blues, prata om blues, sjung blues, spela bluestolva och skapa din egen blues!

Innehåll

 

För att nå målen kan du:

 • känna till några fakta om bluesens ursprung, påverkan på musik och människor samt vanliga bluesinstrument.
 • ha lyssnat på och pratat om några olika typer av blues-låtar.
 • ha lärt dig sjunga din egen blueslåt och utvecklat förmågan att använda din röst på olika sätt.
 • känna till hur en bluestolva och en bluestext är uppbyggd.
 • kunna skapa en bluestext- och melodi i grupp och framföra den inför klassen.
 • ha deltagit i ensembelspel på ackordinstrument eller elbas.
 • ha utvecklat din förmåga att spela ackordsspel på gitarr eller piano eller
 • ha utvecklat din förmåga att spela elbas.
 • kunna resonera om ditt eget och andras musicerande. Vad som är bra och vad som kan förbättras. 

 

Bedömning

Jag bedömer dig på lektionerna genom att titta och lyssna på det du gör, hur du spelar, sjunger, resonerar om musik och tar ansvar i grupparbeten. Vi kommer även att jobba med kamrat- och självbedömning.

Jag kommer också bedöma dig när ni, tillsammans i er grupp, spelar upp er blues inför de andra i klassen. 

Vi kommer att använda matris för bedömning.


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Bedömningsunderlag Musik "Blues"

>
>
>
Spela ackordinstument
Ackompanjemang på ett ackordinstrument
Jag spelar något ackord. Jag byter inte alltid på rätt ställe. Jag spelar ibland med tajming.
Jag spelar flera ackord, men byter inte alltid på rätt ställe. Jag spelar oftast med tajming.
Jag kan spela alla ackord och byter på rätt ställe. Jag spelar med tajming.
Spela elbas
Eleven spelar en bas- stämma
Jag kan spela delar av basstämman.
Jag kan spela det mesta av basstämman.
Jag kan spela basstämman.
Skriva en blues
Eleven kan skapa musik genom att med hjälp av röst instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ter och former och skapa en komposition.
Jag kan utgå från bluestolvan och bidra till att skapa en blues. Jag har hjälpt till lite, men de andra i gruppen har gjort det mesta.
Jag kan utgå från bluestolvan och skapa en blues som fungerar till viss del. Jag kan skapa en blues, men behöver hjälp för att få den att låta bra.
Du kan utgå från bluestolvan och skapa en blues som fungerar i stora delar. Jag kan skapa en blues som låter bra.
Resonera kring eget och andras musicerande.
Eleven kan föra resonemang om eget och andras musicerande.
Jag kan föra enkla resonemang om ditt eget och andras musicerande. Jag berättar vad jag gör bra eller mindre bra.
Jag kan föra utvecklade resonemang om ditt eget och andras musicerande. Jag berättar vad jag gör bra eller mindre bra och vad som kan förbättras.
Jag kan föra välutvecklade resonemang om ditt eget och andras musicerande. Jag berättar vad jag gör bra eller mindre bra och vad som kan förbättras och använder musikbegrepp när jag resonerar.
Vad är blues?
Dessutom kan eleven urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan med viss säkerhet förklara vad blues innebär.
Du kan med relativt god säkerhet förklara vad blues innebär.
Du kan med god säkerhet förklara vad blues innebär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: