👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Soulmusik & digital komposition åk 7

Skapad 2019-03-07 09:42 i Torpskolan Lerum
En planering för arbete med låtskapande med hjälp av digitala hjälpmedel på högstadiet.
Grundskola 7 Musik
I det här arbetsområdet får du lära dig soulmusik i ett historiskt perspektiv samt skapa en egen soultolva på iPad med hjälp av Garageband.

Innehåll

Arbetsområde

Du får arbeta med det digitala musikskaparprogrammet Garageband. Du ska göra en 12 takter lång "soultolva". Det innebär att du ska följa mönstret för en rock- & bluestolva och därtill forma den med instrument som ger en soulmusikstämning. Du väljer vilken tonart du vill arbeta i. Ändringar kan du göra under 'kugghjulet'. Använd gärna soulorgan som piano . Bra tips är att lägga på kontrabas, enklare trummor, saxofon och flöjter. Man kan även ha andra instrument med.

 

Välj ett långsamt tempo. Det ska vara bpm mellan 88 och 108, inte snabbare. Dessutom ska det vara delbart med 4.

När låten är klar ska du lägga in den i inlämningsfliken under "uppgifter" på Unikum.

Efter att du har gjort klart din tolva ska du skriva en kort redogörelse för soulmusikens uppkomst och varför den blev till. Du ska ha med det historiska perspektivet och även koppla det till din uppfattning och upplevelse av soulmusik. Finns soulmusik nu? Vad betyder den nu i förhållande till vad den betydde när den växte fram?

 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du arbetar enskilt med ditt musikaliska skapande där du prövar och omprövar din komposition. 

Bedömningar

Du bedöms utifrån hur du har anpassat instrument och tempo i din soultolva så att du får den genrelik. Det du skapar i din soultolva visar hur du uppfattar soulmusik.

 

Arbetsordning

Skapa din "Soul-12:a" på följande sätt:

1. öppna garageband och välj en ny fil eller logga in på din redan skapade. Gör du en ny, döp om din låt till ditt namn och klass.

2. Tryck på + längst upp till höger och utöka takterna till 12. Ha kvar instmällning på "manuell"

3. Gå till kugghjulet och gör de inställningar du behöver; tonart, tempo. Välj vilken tonart du vill. Om det känns enklast att arbeta med samma tonart som vi jobbat med i det akustiska spelandet, väljder du D-dur. Se ackordföljd nedan.

4. Gå till pianovalen. Spela in ditt piano först. Välj gärna "Soul organ". Välj inställning för helt ackord - inte(!) den vanliga pianobilden!!

5. Lyssna så att du hamnade i rätt takt och i fas med takterna så ackorden i din inspelning ligger rätt

6. Välj nytt instrument och spela in. Exempel på instrument du kan/ska ha med är bas, gitarr, ytterligare piano, trummor

7. Gå till ljudfilerna (ikon som ser ut som tegelstenar) och lyssna på din låt. Vill du ändra ljudet så att ngt instrument hörs mer eller mindre, drar du upp vänstermarhinalen och ändrar ljudreglaget.

8. Lägg till loopar genom att klicka på loop-ikonen uppe till höger

9. Välj Träblåsinstrument och sedan sax och/eller flöjt

10. Lägg in looparna på olika ställen där du tycler de passar in

11. När din låt är klar måste du koppla upp din iPad mot nätverket, logga in på din egen inloggning samt välja "Dela" och spara hem låten till din Drive-mapp Musik

12. Logga in på Unikum, från din egen digitala enhet och lämna in din 12-takters soulkomposition i inlämningsfliken.

13. Radera ditt arbete i Garageband, från din låne-Ipad, men undvik alla andras saker!!

 

 

Ackordföljd D-dur:

D  - D - D - D 

G - G - D - D - 

A - G - D - D 

Uppgifter

 • Soulmusik - 12-takters låt inlämningsflik

 • Soulmusik - textinlämning

 • Soultolva

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
  Mu  A 9
 • Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  A 9
 • Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
Soulmusik; historiskt perspektiv och digitalt skapande åk7

Musicerande & Musikskapande samt Musikens Verktyg

F
E
C
A
Eget musikskapande; Idé & musikaliska byggstenar
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer,ännu inte bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.

Musikens Sammanhang & Funktioner

F
E
C
A
Musikaliskt omdöme
Du kan ännu inte ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidrar därmed inte med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidrar med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Musikaliska resonemang
Du kan ännu inte, på något sätt, föra underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer 
och samhällen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Karaktärsdrag, genrer, epoker, kulturer
Du kan ännu ej, på något sätt urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.