Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2019-03-07 09:46 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
I år 6 studerar vi Islam samt jämför islam, kristendom och judendom
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Kristendom är en av världsreligionerna. Antagligen den med flest anhängare.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Du ska öka förståelsen för kristendomen.

Du ska kunna:

Berätta om Jesus liv

Göra jämförelser mellan kristendomen och andra religioner.

Vi kommer att se bildspel, film, ha föreläsningar, diskussioner, anteckna, samt läsa i Religionsboken s. 44-80 .

Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov den 29/5.

Instuderingsuppgifter

1. Berätta om Jesu födelse.

2. Förklara vilka ord i cirklarna tro, dyrkan och livsmönster som hänger ihop med Jesu födelse och varför de gör det

3. Berätta om Jesus död och uppståndelse.

4. Förklara vilka ord i cirklarna tro, dyrkan och livsmönster som hänger ihop med Jesu död och uppståndelse och varför de gör det.

5. Vad är bergspredikan och den gyllene regeln?

6. Vad och hur skrev de 4 evangelisterna?

7. Vilka var de första kristna?

8. Hur låter den apostoliska trosbekännelsen?

9. Vilka är de olika kristna inriktningarna?

10. Förklara kortfattat följande "allmänbildningsord" 

gamla testamentet, jungfru, lärjunge, döpa, predika, mirakel, Johannes Döparen, välsigna, liknelse, martyr, konvertera, missionär, katolicism, protenstantism, ortodoxi, kristen, kyrkomötet i Nicea, helig, kanon, apokryferna, nya testamentet, 

Matriser

Re
kristendom

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om kristendom
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendom och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom kristendom. Du visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendom.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendom och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom kristendom. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendom.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendom och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom kristendom Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendom.
jämförelser mellan religioner
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: