Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 9abc - Vårtermin 2020 - innehåll och bedömning

Skapad 2019-03-07 16:53 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Läromedel som används: Gleerups och material från lärare.
Grundskola 9 Engelska
Välkommen till undervisningen i engelska. Under lektionerna kommer du att arbeta med att utveckla ordförråd och grammatik genom att: lyssna på engelska (dator, film och musik), utveckla ditt tal genom att göra par- och dramaövningar samt muntliga presentationer och lära dig läsa och skriva texter om olika ämnen. Genom att ägna språket tid både i skolan och hemma kommer du successivt att utveckla dig i språket och också lära dig mer om kulturella företeelser i länder där språket talas. Nedan kan du se vilka moment som är tänkta att ingå i årskurs 9. Läromedel som används: Gleerups, musik, filmer mm.

Innehåll

Innehåll - planering, moment och bedömning

Planering för varje "unit" finns på Teams, läxor och prov i kalendern.

Återkoppling kommer även att finnas på Teams, via uppgifter. 

Har du frågor och funderingar kontakta:

julia.b.sigurdardottir@vaxholm.se

Moment som ingår i årskurs 9, vt 2020

 • Unit 1 - Fake news

 • Unit 2 – Reading

 • Unit 3 – WW2

 • Unit 4 – Life in Vaxholm

Bedömning

Bedömningen görs utifrån Skolverkets kunskapskrav i engelska.

Följande ingår i den samlade bedömningen:

Lyssna - Din förmåga att förstå engelska i tydligt tal. 
Läsa -     Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag.
Skriva -   Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.  
Tala  -     Din förmåga att uttrycka dig muntligt i presentationer samt delta i samtal om vardagliga ämnen.

Under terminen kommer du att få muntliga och skriftliga prov/uppgifter av olika slag samt kring läs- och hörförståelse.
Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna, d.v.s. ditt aktiva deltagande både muntligt och skriftligt.

 

Planering i engelska för klass 9c

 

 

 • w. 2-5 – Unit 1 - Fake news​ - bedömning under lektionstid utifrån olika uppgifter

 • w. 6-11 – Unit 2 – Reading​ - bedömning under lektionstid enskilt och i grupper

 • (w. 9 – sportlov)

 • w. 12-15 – Unit 3 – WW2​ - bedömning under lektionstid utifrån olika uppgifter

 • w. 16 - Påsklov

 • w. 17 – NP del b tisdag 21/4​ - läs och hörförståelse

 • w. 17 – NP del c torsdag 23/4​ - skriftlig uppsats

 • w. 17-24 – Unit 4 – Life in Vaxholm - bedömning utifrån din inspelning

Matriser

En
Provresultat engelska läsa, lyssna, skriva, tala

F
E
D
C
B
A
Lyssna och förstå
Du har inte uppnått kunskapsmålen för detta moment
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet men också uppfattar detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar tydliga detaljer.
Läsa och förstå
Du har inte uppnått kunskapsmålen för detta moment.
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet men också uppfattar detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar tydliga detaljer.
Formulera sig i skrift
Du har inte uppnått kunskapsmålen för detta moment
Du formulerad dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala och samtala
Du har inte uppnått kunskapsmålen för detta moment
Du uttrycker dig enkelt och begripligt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du väljer och använder dig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du väljer och använder dig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: