👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg - Källsortering

Skapad 2019-03-07 17:35 i Junibackens förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Arbete med Grön Flagg med barn i ålder 1-5 år. På Daggkåpan har vi valt att jobba med utvecklingsområdet ”Källsortering” som ingår i temat ”Skräp och avfall”.

Innehåll

SYFTE

För att väcka intresse och skapa förståelse för hur vi människor, djur, natur och samhället påverkar varandra. Att skapa förståelse för hur viktigt det är att källsortera sopor och panta flaskor/burkar, för att inte skapa stora sopberg och slösa med våra resurser.

METOD

Vi börjar med att prata med barnen om vad de tror händer med de sopor som vi slänger i soptunnan. Kan vi göra något för att minska sopberget? Vet något av barnen vad källsortering är? Är det något av barnen som är med och källsorterar hemma? Hur kan vi göra på förskolan med våra sopor?

 

Vi uppmärksammar barnen på de olika materialen, papper, plast, metall och glas, samt batterier och glödlampor. Vi kommer att förbättra förskolans "källsorteringsstation". Barnen får komma med tips och idéer och vara med i utformningen av förskolans återvinningsstation. De får sedan vara med och sortera sopor och får då tillfälle att lära sig vilken behållare de olika materialen ska ligga i.

Vi kommer att gå med barnen till närmsta Återvinningsstation och sortera soporna. Vi kommer att titta på film om hur det ser ut och hur de hanterar soporna som kommer till kommunens stora Återvinningsstation.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar och reflekterar med iPad tillsammans med barnen.

UPPLÄGG

Vi jobbar med detta under Vt 2019.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016