Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete

Skapad 2019-03-08 08:21 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Vi arbetar med att skapa goda relationer mellan barnen och ge dem redskap för att bli vän med sina känslor. Genom vårt arbete vill vi ge barnen ett verktyg för att kunna känna igen, ge uttryck för samt reglera sina egna känslor. Det ska kännas naturligt för barnen att visa sina känslor. Vi vill göra dem medvetna om andras känslor och att alla kan känna olika och vilja bearbeta dem på olika sätt. Dessa förmågor behövs också för att utveckla medkänsla för och inlevelse i andra människor, vilket också betonas i förskolans värdegrund.

Innehåll

Vad säger Lpfö?

”Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.”

”Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.”

”De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende”

 

Forskning:

”Att utveckla bilden av sig själv och känna igen sina känslor, inse att andra också har känslor, och att dessa är möjliga att förstå, är grundläggande för all fortsatt utveckling och därmed centralt i förskolans verksamhet.” (Kärnämnen i förskolan s 121)

”Mycket av det forskningen har visat är att det är bra för impulskontrollen tränas dagligen i förskolan: att vänta på sin tur, stå i kö, lära sig dela med sig, lyssna på andra, sitta still en liten stund extra trots att det rycker i kroppen och, inte minst att i lek och samtal tillsammans med skickliga pedagoger utveckla självkännedom, empati och medkänsla” (Medkänslans pedagogik s 98)

 

Vårt mål/Syfte: 

Barnen ska få verktyg att kunna sätta ord på känslorna, utveckla empatisk förmåga, impulskontroll och konflikthantering.

 

 

Strategier/Insatser (Genomförande)

 • Arbetar med olika känslor med hjälp av dockan Friendy.
 • Känslofrämjande förhållningssätt hos pedagogerna 
 • Tid för återhämtning

 

När ser vi att barnen har utvecklat dessa förmågor?

 • Barnen kan sätta ord på sina känslor
 • Barnen vet vad de kan eller får göra när de har starka känslor
 • Barnen säger ifrån när de blir felbehandlade
 • Barnen kan beskriva hur de vill bli bemöta i olika känslotillstånd.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: