Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färger/former/språk

Skapad 2019-03-08 10:43 i Satelliten Örebro
Förskola
Vi har valt att arbeta projektinriktat med färger och former samt språkutveckling då vi sett att barnen har intresse för det genom observationer i barngruppen. Vi kommer att kombinera dessa genom att främst läsa böcker och sagor som fokuserar på färger och former. Angående färger kommer vi fokusera på en färg i taget tills vi ser att barnen visar en medvetenhet och förståelse för den aktuella färgen.

Innehåll

 

 

Var är vi?

 • Barnen frågar ofta vad saker har för färg.
 • Barnen intresserar sig för veckodagarnas färger. 
 • Barnen benämner olika färger men har inte full förståelse för vilken färg som är vilken. 
 • Genom att ha läst Sagan om formerna för att väcka ett intresse för språkutveckling väcktes även ett intresse för former.  

 

 

Vart ska vi?

Vad förväntar vi oss att projektet ska resultera i? 

 • Tanken är att alla barn ska utmanas och stimuleras i sin utveckling på ett lustfyllt och meningsfullt sätt.
 • Vi vill ge barnen möjlighet till utveckling och lärande inom många olika ämnen så som: matematik, skapande, naturvetenskap/teknik, hälsa/rörelse, språk/kommunikation och social kompetens/värdegrund. 
 • Vi vill fokusera på målen 1, 2, 5, 6 och 7 i förskolans arbetsplan. 

 

 

Hur gör vi?

 • Vi fokuserar på en färg i taget, vi börjar med grundfärgerna.
 • Vi kommer att planera utifrån en färg i taget för att de lättare ska få en förståelse. För att inte missa något målområde så kommer vi att utgå från lotusdiagrammet. Lotusdiagrammet kommer även vara till hjälp att skapa aktiviteter för vårt projekt

 

 

 • Varje veckoplanering planerar vi för vad vi ska göra för aktiviteter med kommande färg.
 • Vi kommer använda oss av litteratur som är utformade utefter färger eftersom vi ser det som möjlighet att kunna samtala om färgen som har vi i fokus den här veckan.
 • För att barnen ska få en förståelse för formerna kommer vi använda oss av en Saga om formerna som kommer vara grunden till att barnen utvecklar en förståelse.

Planering av Grundfärgerna

 • Knacka på kommer vara grund till vårt projekt, då grundfärgerna finns med. Vi använder det som inspiration för att skapa aktiviteter.
 • Röd: Skapande och mönster. Digitalisering med läslampa och mikroskåpägg. Bild och läsförståelse.
 • Grön: Naturvetenskap - plantera, vara ute i naturen, hitta vårtecken och material i naturen. Digitalisering - mikroskåpägg. Bild och läsförståelse
 • Blå: Naturvetenskap och teknik - testa vad som flyter. Digitalisering - titta på filmer och bilder på havet, greenscreen. Bild och läsförståelse och genus - val av böcker och reflektera över innehållet. Värdegrundsarbete - medvetenhet om känslor och sina egna rättigheter. Vi utgår från Doddo som symboliserar detta.
 • Gul: Matematik - rum form och läge, uppdragskort med matematik. Digitalisering. Fokus på Bibbi som studerar saker och älskar klurigheter. 11/6-2019 Vi har kommit överens om att vi hinner inte med färgen gul utan vi får jobba med färgen till hösten 2019
 • Vi skriver i lärloggen som blogg om vårt projekt. Vi använder av det systematiskt kvalitetsarbete när vi skriver bloggen.

 

Hur blev det ?

Röd: 12/4-2019  Vi ser att barnen har en större förståelse för färgen röd. De benämner färgen och kan peka ut röda saker och kan dessutom koppla ihop olika röda saker med varandra. De intresserar sig också numera för andra färger och frågar vad saker har för färg. Angående läsförståelsen som vi har kombinerat med färgen röd ser vi även här ett ökat intresse och förståelse. De väljer ofta att läsa böcker som aktivitet och kan återberätta böcker vi har läst. Under utvecklingssamtal har vi hört från några vårdnadshavare att deras barn har ökat intresse för böcker även hemma. Vi har även sett ett ökat intresse för former hos några barn, bland annat när de bygger och konstruerar med olika material. Det vi skapat med färgen röd och satt upp på väggen tittar barnen gärna på och reflekterar över att de är olika former.

Vi vill fortsätta utveckla intresset för bild och text kontinuerligt, bland annat genom att besöka biblioteket och låna böcker som barnen själva vill att vi läser. Detta för att öka barnens delaktighet och inflytande i verksamheten. Vi vill också stärka barnens ordförråd och intresse för att leka med ord genom rim och ramsor.

Vi har fortfarande knacka på som grund i projektet men nu har även babblarna blivit en del av vår planering av projektet.

Grön: 24/5-2019 Barnen har fått en ökad förståelse för färgen grön. Vi ser också att barnen generellt har ett större intresse för alla färger och pratar ofta om olika färger. Barnen har kunnat konstatera att gräset är grönt och att bladen på träden börjat växa och bli gröna. Vi ser på samma sätt som vid färgen röd att de kan benämna färgen grön samt koppla ihop olika gröna saker med varandra. Vi har gjort som planerat och varit ute i naturen och letat efter vårtecken. Därefter har vi undersökt dessa föremål med mikroskåpägget och samtalat om naturvetenskap. När vi har planterat har vi pratat om vad växter behöver och växters kretslopp. Vi läste inga speciella böcker kopplade till färgen grön men vi inkluderade grön i många av de aktiviteter vi gjort för att öka medvetenheten om färgen grön.cvc

Vi vill fortfarande stärka barnens läsförståelse och vi planerar fortfarande att gå till biblioteket. Vi har dock hittat ett verktyg i form av en app som heter Polyglutt där det finns ett stort sortiment av böcker. Vi har nu valt ut böcker som är kopplade till nästa färg: färgen blå.

 

Blå: 11/6-2019 Vi upplever att barnen har en förståelse för färgen blå. De benämner färgen blå i olika sammanhang som t.ex. när vi frågar vad något föremål har för färg och veckodagarnas färger och då är blå inkluderat. När vi har haft flyta/sjunka upplever vi att barnen är intresserade av natur och teknik då de reflekterade både innan och efter och gissade om föremål skulle sjunka eller flyta. Efter övningen pratade vi om varför saker flyter eller sjunker för att öka medvetenheten kring naturvetenskap och teknik. Intresse för läsförståelse har kommit i olika perioder, vi har använt läslampan och appen polyglutt som är ett digitalt biblioteket. Värdegrundsarbetet har vi arbetat med hela tiden genom projektet då vi  hela tiden pratar om barnens känslor i olika situationer. Men vi har inte gjort det synligt i aktiviteter.

Färgen blå blev inte riktigt som vi planerat men vi ser en utveckling hos barnen. Nu under våren har mycket annat tagit fokus från planeringen. Bland annat brandövning, sommarfest, skräpplockardag samt arbete med trygghets- och arbetsplanen. Även om vi inte gjorde allt vi planerat anser vi att vi nått våra mål och förväntningar.

 

 

Sammanfattning 13/6-2019

Genom att vi har arbetat med färgerna enskilt har vi kunnat fördjupa oss i färgerna på ett sätt som har ökat barnens för.

Detta var våra förväntningar:

Vad förväntar vi oss att projektet ska resultera i? 

 • Tanken är att alla barn ska utmanas och stimuleras i sin utveckling på ett lustfyllt och meningsfullt sätt.
 • Vi vill ge barnen möjlighet till utveckling och lärande inom många olika ämnen så som: matematik, skapande, naturvetenskap/teknik, hälsa/rörelse, språk/kommunikation och social kompetens/värdegrund. 

Vi anser att vi nått våra mål då vi har gjort aktiviteter för att utmana och stimulera barnens utveckling på ett lustfyllt och meningsfullt sätt. Vi ser att barnen är intresserade av att lära sig nya saker. De har fått möjlighet att utvecklas inom matematik genom att räkna varje dag på samlingen och prata om former och sortera dem.

Skapande har vi jobbat med på så sätt att de har fått måla med de färger vi jobbat med.

Naturvetenskap och teknik genom flyta/sjunka och arbetet med att plantera växterna. Vi ser ett ökad intresse för att vilja få mer förståelse.

Vi har haft mycket dans, miniröris och gymnastik och därför arbetat med hälsa och rörelse. Inte direkt kopplat till vårt projekt men det har kommit utöver det. Barnen är väldigt aktiva och tycker om att utmana sig motoriskt. Bland annat genom att klättra i klätterställningen på gården.

Barnen har utmanats i deras språkutveckling genom hela projektet då vi framförallt har samtalat mycket om färger och våra arbetsområden. De har också fått fler begrepp och ökat ordförråd. Det viktiga är inte att de förstår alla begrepp och ord utan att de har hört och kunna sätta begrepp i ett sammanhang.

Social kompetens och värdegrund arbetar vi med kontinuerligt. Vi har dagligen konflikter som vi reder ut tillsammans med barnen och pratar ofta hur man behandlar varandra. Detta har blivit mer utöver projektet men vi har läst ett antal böcker om känslor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: