Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning, HT åk 2, skriftliga uppgifter

Skapad 2019-03-08 16:33 i Landvetterskolan Härryda
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Bedömningsstöd i taluppfattning, skriftliga uppgifter, HT åk 2.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning".

 

 

Matriser

Ma
Skriftliga uppgifter HT åk 2

Godtagbara kunskaper HT åk 2
Mer än godtagbara kunskaper HT åk 2
Talraden
Jag vet vilket tal som kommer efter (0-20).
Jag kan talens grannar (0-50).
Jag kan talens grannar (0-250).
Tal och antal
Jag kan avgöra vilket antal som visas och skriva talet (0-25).
Jag kan avgöra vilket antal som visas och skriva talet (0-50).
Talföljd
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-80.
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20.
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-50.
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-100.
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-15.
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom området 0-20.
Jag kan storleksordna tal inom området 0-100.
Beräkna - likhetstecknet
Jag kan göra beräkninga, addition och subtraktion, inom talområdet 0-10.
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
Jag kan göra beräkningar med multiplikation.
Likhetstecknet
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-7).
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10).
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-30).
Problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-200, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Visa hur du löser uppgiften
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar. Addition och subtraktion inom talområdet 0-125.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: