Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2019-03-10 18:50 i Östra skolan Hudiksvall
Grundskola F Samhällskunskap
Pengar! Den som har pengar funderar på vad han ska göra med dem och den som inte har undrar hur han ska klara sig. Överallt diskuteras ekonomi. Det gäller att hänga med, försöka förstå vad politiker säger. Försöka förstå vad det ena eller andra förslaget till lösning på de samhällsekonomiska problemen innebär för just mig. Alltså måste alla ha ekonomiska grundkunskaper, dels för att klara den egna ekonomin, dels för att förstå, kunna avslöja och ta ställning når politiker lockar med "guld och gröna skogar". Vi kommer i det här avsnittet arbete för att få de grundkunskaperna.

Innehåll

Syfte: 

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

och denna gång är perspektivet det ekonomiska.

 

Obligatoriska uppgifter:

Läsa om ekonomi på So-rummet eller i olika läromedel. 

Arbeta med "Glasskiosken"

Film: Sveriges samhällsekonomi

Quizlet: Ekonomi

Genomgångar och diskussioner

Vi kommer varje vecka ha genomgångar enl följande: 

 1. Privatekonomi
 2. Samhällsekonomi
 3. Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö
 4. Internationell ekonomi och handel
 5. Ekonomiska Teorier

 

För betyget E 

Du ska med korrekta fakta och med egna ord kunna beskriva: 

Det ekonomiska kretsloppet

 • Vad som krävs för att driva ett företag
 • Hur en marknad (exempelvis varumarknaden, arbetsmarknaden, aktiemarknaden) fungerar
 • Hur en bank och ett försäkringsbolag fungerar
 • Hög- och lågkonjunkturer

För betyget C

Du ska även kunna jämföra och analysera följande: 

 • Traditionell BNP och s k "grön BNP"
 • Varför ett företag går med vinst eller förlust
 • En god resp, dålig utveckling för en ort eller en region ("den onda cirkeln" resp "den goda cirkeln")
 • Bra och dåliga sätt att låna pengar. 
 • En stat med och en stat utan god ekonomi

För betyget A 

Du ska ytterligare kunna reflektera kring

 • Om och hur ett samhälle utan pengar kan fungera
 • Hur ett krisdrabbat företag (stat) kan lösa sina ekonomiska problem. 
 • Ett samhälle utan skatt
 • Kapitalism och socialism
 • Ekonomi, frihet och demokrati

Du visar dina kunskaper genom att göra ett skriftligt eller muntligt prov. 

Lycka till!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: