Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige runt

Skapad 2019-03-10 20:50 i Myggenäs förskola Tjörn
Förskola
Vi använder oss av Nils Holgerssons, Mårtengås och Akka för att resa runt i Sverige och prata om platser barnen har varit på och kan berätta om. Platserna blir markerade på den stora Sverigekartan på väggen.

Innehåll

Syfte och bakgrund

 

Under vårterminen med vårt Omvärldstema vill vi skapa förståelse och en känsla av vad som finns i Sverige och vilka platser barnen brukar besöka. De får med sig hem Mårten gås/vildgåsen Akka, en karta och en bok. Föräldrar tillsammans med barnen skriver ner platser och städer de har  besökt och sedan i samlingen pratar barnen om det.

 

Frågor vi ställer oss är:

Vilka städer har ni besökt?

Vad gjorde ni där?

Hur åkte ni dit?

Tog det lång tid att åka dit?

 

 

Mål

Lpfö 2.2  Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. 

 

Undervisning 

Vi kommer i vårt arbete utgå ifrån boken och filmen "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige".

Vi kommer att utmana barnen med formen Sverige och var i formen vi befinner oss samt markera platser som de besökt tillsammans med sina föräldrar.

Vi vill att barnen ska ha inflytande över innehållet och att vi tillsammans leder arbetet framåt.

Vi kommer erbjuda barnen olika materiel och tekniker i skapandet och att de även börjar reflektera över det matematiska tänkandet, längd, tid och rymd i arbetet. 

Vi kommer också utveckla intresse för att återberätta sagan om Nils och Mårten gås och samtala om dessa. 

Vi vill att barnen ska få en förståelse och utveckla respekt för allt levande genom att reflektera över Nils beteende mot djur och sin omgivning.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: