Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati- Nissen

Skapad 2019-03-11 09:52 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Genom att leka och skapa kan vi ge barnen tillfällen att träna empati och skapa tillfällen för samtal där vi tar upp ämnet.

Innehåll

19/2-21

Avdelningens mål:

Att öka barnens empatiska förmåga i gruppen, att lära sig att samarbeta för goda och varaktiga relationer i barngruppen. 

Aktivitet:

Samtala med barnen om olika känslor i de olika situationer som de ställs inför.

Under den fria leken ser pedagogerna över kompiskonstellationerna, genom att prata med barnen och ta reda på om de har någon att leka med eller kolla så att barnen bjuder in andra till lek. Som en träning att se sina kamrater. 

Vid olika tillfällen kommer barnen få skapa "pappers loppor" som de får skriva positiva saker i. 

Under den här perioden kommer vi att ta upp artikeln "alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter" i vårt temaarbete utifrån barnkonventionen. Vi kommer läsa boken "lika värde", jobba med pussel och samtala om ämnet och göra nya strålar till vår kompissol.

När? Var? Hur? Varför?

Vi samtalar med barnen i olika situationer som de ställs inför under dagen på förskolan och om de känslorna man kan känna i de olika situationerna. Ledsen, glad, förvånad osv. Vi ställer frågor till barnen medvetet, "hur kändes det för dig?" "Hur tror du att din kompis känner sig?

Genom att se över kompiskonstellationerna och att fråga barnen om de har någon att leka med så tränar vi på att bjuda in till lek och att barnen ser alla sina kamrater i gruppen. Detta sker i den fria leken och varje dag inför den fria leken efter läsvilan. 

Barnen kommer få vika egna pappersloppor och skriva positiva saker i dem med vår hjälp. Här ser vi att samtal kan komma upp om hur? och varför? man säger något positivt till någon annan.

Vi arbetar tematiskt utifrån barnkonventionen och under den här perioden kommer vi att ta upp "lika värde" där vi kommer samtala om att vi alla är olika och att alla har lika värde. Genom pussel konkretiserar vi detta med att alla pusselbitar ser olika ut men att alla är lika viktiga för att det skall bli ett helt pussel. 

Genom boken "lika värde" kommer vi samtala om ämnet och barnen får göra nya solstrålar till vår kompissol. 

Vi arbetar med barnens empatiska förmåga för att få goda och varaktiga relationer i gruppen. 

Resultat - hur blev det?

Vt-19

Vi har tillsammans med barnen läst kompisböckerna och påbörjat en kompissol med vänskapsstrålar för hur man ska vara mot sina kompisar.  Arbetet med kompissolen kommer vi fortsätta med under kommande termin. 

Vi har även arbetat med att se över kompiskonstellationerna och hjälpa barnen att se varandra och känna empati för varandra.

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: