👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza

Skapad 2019-03-11 13:44 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Förskola
Räkne-Reza är en av våra sju lärvänner som vi arbetar med i vår verksamhet. Räkne-Reza är ett verktyg som finns för att stärka barnen i deras matematiska lärande och utveckling.

Innehåll

Mål:

Genom arbetet med Räkne-Reza strävar vi efter att ge barnen en ökad kunskap i grundläggande matematik. 

Genomförande:

Barnen ska ges tillfällen att få undersöka, reflektera, och pröva sig fram. Barnen ska ges tillfällen där de utmanas i att få en förståelse samt ökad kunskap för rum, tid, form, mönster, antal, mängder etc. Vi strävar efter att utmana barnen både inomhus samt utomhus i olika aktiviteter som är planerade men också under spontana tillfällen. Räkne-Reza finns med oss i dagliga aktiviteter som spel, pussel, plus-plus, promenader, lek etc.

 

Dokumentation: 

Vi dokumenterar genom att fotografera och filma vad barnen gör med lärplattan. Vi antecknar kontinuerligt vad barnen säger då det är en viktig del i deras utvecklingsprocess. Vi dokumenterar på avdelningen men också på Unikum. Barnen får vara med och dokumentera där de får lära sig att hantera verktyget. Alla pedagoger ansvarar för att den pedagogiska dokumentationen görs både i helgrupp och för det enskilda barnet. 

Utvärdering - Uppföljning:

Genom reflektion och analys gjorda i Unikum, observationer av barngruppen samt samtal med barnen utvecklas värdegrundsarbetet med Hjärtrud.

• Vad har vi uppmärksammat?

• Hur kan vi utmana barnen vidare i deras utveckling?