Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattinlägg Svenska 1

Skapad 2019-03-11 15:14 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Ni kommer i detta moment att skriva en argumenterande text där ni ska hålla er till en tes och argumentera för den. Ni jobbar även med att ge och ta emot kamratrespons. Momentet examineras genom att ni skriver ett debattinlägg som har med ett utvalt tema att göra.

Innehåll

Se innehåll och uppgiftsbeskrivning i OneNote.

 

Uppgifter

 • Debattinlägg Svenska 1

 • Kamratrespons debattinlägg Sve 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
  Sve  C
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
  Sve  E
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  A
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  C
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  E

Matriser

Sve
Debattinlägg

E
Svenska 1
C
Svenska 1
A
Svenska 1
Innehåll och kritisk läsning
Aktiviteter Innehållslig komplexitet Bearbetning av textunderlag Källhantering
Eleven uttrycker sin åsikt och framför några argument. Eleven presenterar något från utvalda källor. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningar finns om än inte helt fullständiga.
Eleven uttrycker sin åsikt och framför flera argument och bemöter motargument: eleven tar ställning och argumentationen är fyllig och fungerande. Det som eleven presenterar från utvalda källor är rättvisande och väl valt. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningen är infogad i texten.
Eleven uttrycker sin åsikt och framför flera argument och möter motargument på ett effektivt sätt: argumentationen är nyanserad eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till utvalda källor. Argumentationen blir därmed som helhet effektiv. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningen är fullständig och korrekt infogad i texten.
Disposition och sammanhang
Textbindning Inledning, avslutning Styckesindelning, styckemarkering Omfång
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför kort.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: varierade sammanhangssignaler i inledning och avslutning samt rimlig styckesindelning som är konsekvent markerad.
Texten är väldisponerad genom följande kännetecken: god balans mellan olika delar, effektiv inledning och avslutning, rimlig styckesindelning som är korrekt markerad.
Språk och stil
Skriftspråksnormer Variation Välformulerat språk Situationsanpassning
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är varierat och delvis välformulerat. Stilen är anpassad till syftet, t.ex. genom tydliga åsiktsuttryck, retoriska frågor eller andra retoriska stilmedel (stilfigurer).
Språket är välformulerat, även om någon mindre lyckad formulering kan förekomma. Stilen är väl anpassad till syftet, t.ex. genom variation av meningstyper eller slagkraftiga och uttrycksfulla formuleringar och stilfigurer.
Helhetsbedömning
Kommunikativ kvalitet – anpassning till syfte, mottagare och situation Självbärande text
Textens innehåll och form är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar efter viss bearbetning som ett självbärande debattinlägg.
Textens innehåll och form är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten är självbärande, t.ex. genom ett mottagaranpassat innehåll och språk. Texten fungerar som ett självbärande debattinlägg.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar väl som ett självbärande debattinlägg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: