Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fastighetsautomation

Skapad 2019-03-12 14:09 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Fastighetsautomation
Undervisningen i fastighetsautomation ska ge kunskaper i att planera och utföra arbete på ett säkert sätt i automatiserade system i fastigheter med hjälp av dokumentation, ritningar och manualer.

Innehåll

Syfte och Mål

” Kunskaper om uppbyggnad, funktion, principer och risker.

” Kunskaper om standarder och begrepp.

” Förmåga att planera och utföra arbete på ett säkert sätt.

” Förmåga att läsa och framställa scheman, ritningar och dokumentation.

” Förmåga att installera, programmera och driftsätta.

” Färdigheter i att använda informationsteknik vid byggnation, drift, underhåll och förebygga och avhjälpa fel.

 

Planering av arbetsområde/Förväntat resultat

TID

Det här ska vi lära.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

Steg 1

Uppbyggnad och funktion

PP intro, film, kolla ventilation, värme och belysningsstyrning  på skolan, P&L intro + värme/kyla + ventilation

Steg 2

Planera och utföra

Planera funktioner, projektera och tänka till inför steg 3, P&L belysning

Steg 3

Installera, programmera och driftsätta

Smarta hem: programmera och konfigurera styrsystem typ  Nexa, Plejd och Hager easy

Steg 4

Scheman, ritningar och dokumentation

P&L styrning och reglering, lära symboler, tyda ritningar och flödesscheman

Steg 5

Drift, underhåll och felsökning

Koll och felsökning i egen installation, koll filterbyten mm i värme och ventilationsanläggning på skolan

Steg 6

Framtiden

Film, P&L framtiden

 

 

 

Studieteknik/Goda råd
” Våga reflektera över dina nuvarande kunskaper.

” Repetera

Skriv anteckningar.

” Fota viktiga delar och anteckningar.

” Använd tiden effektivt.

” Tänk på mat och sömn.

 

Repetitionskurva

Matriser

Fai
Fastighetsautomation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskap och Fackspråk
Jag redogör för uppbyggnad av, funktion och principer samt risker med olika mätsystem, styrsystem, reglersystem, informationstekniska system och enheter inom fastighetsautomation.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Faktakunskap och Fackspråk
Jag redogör för begrepp och standarder som styr arbetet med automatiserade system i fastigheter.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Planera
Jag planerar och utför arbetsuppgifter i en anläggning för att åstadkomma automatiska funktioner, Jag förebygger fel och optimerar anläggningen.
i samråd med handledare
efter samråd med handledare
efter samråd med handledare
Utföra
Jag får ett resultat som uppfyller fastställda kvalitets- och miljökrav.
på ett tillfredsställande sätt
på ett tillfredsställande sätt
på ett gott sätt
Utföra
Jag arbetar på ett sätt som är säkert för mig själv och andra. I arbetet använder jag manualer, scheman och ritningar.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
Utföra
Jag driftsätter och kontrollerar anläggningen
i samråd med handledare
efter samråd med handledare
efter samråd med handledare
Utföra
Jag genomför en dokumentation av sitt arbete.
enkel
noggrann
noggrann och utförlig
Planera
Jag strukturerar uppgiften
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
Utföra
Jag programmerar eller konfigurerar styrsystemet för anläggningens funktioner utifrån användarens funktionsbeskrivning
med visst handlag
gott handlag
mycket gott handlag
Söka och reparera
Jag upptäcker och åtgärdar de fel som uppstår
i samråd med handledare
Söka och reparera
Jag beskriver hur de olika delarna fungerar och samverkar.
översiktligt
utförligt ger enkla förslag på förbättringar av anläggningen.
utförligt och nyanserat ger välgrundade förslag på förbättringar av anläggningen.
Bedöma egen förmåga
Jag samråder med handledare bedömer jag den egna förmågan och situationens krav.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: