👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

When Spring comes ...

Skapad 2019-03-12 15:17 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Bild Engelska Matematik Svenska
We will work with the signs of Spring and what happens in Spring.

Innehåll

1. Nedanstående tre rubriker ska finnas med i beskrivningen av arbetsområdet:

Learning Objectives:

The students will be able to: 

 - identify the signs of Spring.

 - the life cycles of animals and plants and their adaptation

 . 

Teaching

Lektionsinnehåll och arbetssätt t ex läromedel (analoga och/eller digitala), uppgifter, studiebesök, bjuda in någon till klassen, filmer, enskilt arbete, grupparbete m.m.

 

Assessment

Hur eleven visar vad den lärt sig t ex muntlig eller skriftlig uppgift, enskild uppgift, gruppuppgift, läxförhör, prov, engagemang/aktivitet under lektionen m.m. 

 

2. Rubriker som finns med om det passar:

Tips till vårdnadshavare

Tips till vårdnadshavare om hur de kan hjälpa sitt barn i just det här arbetsområdet.

 

Länkar

Länkar till där man kan hitta mer information om arbetsområdet.

 

3. Till sist finns följande delar att lägg in i din planering (klicka i via Lägg till som finns nedan).

Uppgift: Valfritt utifrån behov.

Läroplanen: Välj lämpligt innehåll från syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. 

Matris: Valfritt utifrån behov. Välj en befintlig eller skapa en egen.