Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Se promener dans la ville (åk 8 - 2) HT20

Skapad 2019-03-12 15:32 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Denna planering utgår från kapitel 2 i Chez nous 2.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Var ligger biografen? Är det långt till biblioteket? Kan jag ta bussen för att komma till centrum? Where is the movie theatre? Is it far to the library? Can I take a bus to the city center?

Innehåll

Innehåll/ Content:

Du gör tillsammans med en eller flera kompisar ett arbete om ett fransktalande land, där du lär dig grundläggande fakta om landet. Ni redovisar ert arbete genom att göra en affisch och genom en muntlig redovisning.

Du lär dig platser i staden; som affär, bank, järnvägsstation, kyrka mm.

Du lär dig frågeorden (où, pourquoi, qui, que, quand, combien etc) och att ställa frågor

 • Tu vas en train? 
 • Vas-tu en train?
 • Est-ce que tu vas en train

Du lär dig även ny grammatik: verbet prendre (att ta), verbet savoir (att veta) ,och hur man uttrycker ägande - possessiva pronomen (mon-ma-mes, ton-ta-tes, son-sa-ses, notre-notre-nos, votre-votre-vos, leur-leur-leurs).

Du lär dig transportmedel som att resa med bil (en voiture), med tåg (en train) osv.

Du lär dig att använda verbet prendre (att ta) med transportmedel; Je prends le metro, la mobylette, la voiture etc.

Du lär dig att använda verbet aller (att gå, åka) med transportmedel; Je vais en bus, en car, à pied etc.

Du lär dig att fråga efter vägen och att beskriva vägen. Då använder du imperativ: Va! Allez! Continue! Continuez!

Dessutom repeterar vi grammatik: negationer (ne…pas, ne…jamais, ne…rien), verbet aller (att gå, åka).

 

Together with one or two friends, you work with a frenchspeaking country and learn some basic facts about it. You make a poster about the country and you present the country in front of the class.

You will learn places in town; such as shop, bank, railway station, church etc.

You revise the queery words (où, pourquoi, qui, que, quand, combien etc) and to ask questions.

 • Tu vas en train?
 • Vas-tu en train?
 • Est-ce que tu vas en train?

You also learn new grammar: the verb prendre (to take), the verb savoir (to know) and possessive pronouns, such as my, your etc (mon-ma-mes, ton-ta-tes, son-sa-ses, notre-notre-nos, votre-votre-vos, leur-leur-leurs).

You learn words for transportation such as go by car (en voiture), by train (en train) etc.

You learn how to use the verb prendre (to take) with words for transportationJe prends le metro, la mobylette, la voiture etc.

You learn how to use the verb aller (to go) with words for transportation; Je vais en bus, en car, à pied etc.

You learn how to ask for directions and how to explain which way to go. You will use impérativ: Va! Allez! Continue! Continuez!

You repeat grammar: negations (ne…pas, ne…jamais, ne…rien) and the verb aller (to go).

 

 

Mål/ Goals:

Du kan några grundläggande fakta om ett fransktalande land. Du kan skriva en enkel text om ett land. Du berättar om landet muntligt. Du kan förstå när andra presenterar sina länder.

Du kan beskriva vägen och förstå en vägbeskrivning. Du kan berätta om en resa och om vilket transportmedel du använder. 

You know some basic facts about a frenchspeaking country. You can write a text about a country. You can tell about the country and understand when other students present their countries.

You can explain which way to go and understand directions. You can tell about a trip and about what means of transportation you use. 

 

Material/ Resources:

Lärobok Chez nous 3, textbok och övningsbok; kapitel 1/ textbook and workbook Chez Nous 3; chapter 1

Texter om länder från läraren/texts about countries from the teacher

www.ovningsmastaren.se

 

Bedömning/Assessment:

Du kommer att göra en affisch om ett land och göra en muntlig redovisning./ You will make a poster about a country and you will make an oral presentation.

Du kommer att göra ett muntligt prov där du pratar om en resa, samt frågar efter vägen och gör en vägbeskrivning. / You will take an oral test where you talk about a trip, and explain which way to go/ ask for directions.

Du kommer också att göra en läsförståelse och en hörförståelse./ You will also make a reading comprehension and a listening comprehension.

Uppgifter

 • Läsförståelseprov / Reading comprehension test

 • Läxa till måndag den 9 december

 • Homework 2/ Läxa 2

 • Homework 1/ Läxa 1

 • Läxa till måndag den 25 november/Homework for Monday the 25th of November

 • Läxa till torsdag den 28 november

 • Hemarbete onsdag den 11 december

 • Läxa till torsdag den 12 december/Homework for thursday the 12th of December

 • Läxa till torsdag den 16 januari/Homework for Thursday the 16th of January

 • Läxa till måndag den 20 januari/Homework for Monday the 20th of January

 • Homework for Monday 27th of January

 • Homework for Thursday 30th of January

 • Homework for Monday the 3rd of February

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: