Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass

Skapad 2019-03-12 22:22 i Aspenässkolan Lerum
I förskoleklassen ska alla barn ges möjlighet att utveckla god taluppfattning, god problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga. Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. En hörnsten i förskoleklassens matematikundervisning är diskussioner som utgår från vår vardag, bekanta föremål och fenomen. Baserad på "Favorit Matematik", där vi först får uppleva, sedan pröva och tillslut arbeta på papper. Tänka, resonera och räkna.
Grundskola F Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld.

 

Innehåll:

Förskoleklassens matematikbok "Favoritmatematik" har följande områden
 • Lägesbeskrivning
 • Beskriva och jämföra
 • Geometri
 • Klassificera och gruppera
 • Mönster
 • Jämföra antal
 • Hälften dubbelt
 • Konservera antal
 • Antal, räkneord och siffra
 • Lära känna talen 1-10, samt noll
 • Ordningstal
 • Vi mäter
 • Statistik

Metod:

På ett lekfullt och laborativt sätt arbetar vi med matematiken, genom att:
 • bygga och konstruera
 • spela spel
 • sortera och hitta mönster
 • samtala och samarbeta
 • leka lekar
 • ramsräkna
 • träna oss på olika begrepp
 • skapande aktiviteter
 • lösa problem enskilt och i grupp
 • räknesagor

Dokumentation:

Vi gör skolverkets kartläggning ”Hitta matematiken” för förskoleklass, på hösten som vi följer upp på våren.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: