Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 5- Serier

Skapad 2019-03-13 17:14 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Eleverna ska arbeta med Serier där slutprodukten blir att teckna egna seriestrippar. Vi kommer att arbeta med bildanalys, mindre texter och pantomim.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla?
(Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

 • Veta vad ordet Serie betyder i olika sammanhang.
 • Kunna beskriva och utgå utifrån Serieprocessen. 
 • Kunna analysera bilder utan text. 

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Se nedanstående kopplingar till läroplanen i Sv

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

 • Genomgångar. 
 • Bildanalys. 
 • Diskussioner i helklass.
 • Grupparbete.
 • Svenska Grundbok Zoom 5 samt uppgifter kopplat till boken. 

Bedömning (Kunskapskrav)

 • Hur väl eleven deltar aktivt i diskussioner. 
 • Elevens förmåga att kunna analysera bilder.  
 • Kunna teckna en sammanhängande serie. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Sv, årskurs 5- Teckna en serie

Budskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Går din serie att förstå?
Du gör budskapet tydligt på ett förståeligt sätt.
Du gör budskapet tydligt på ett bra sätt.
Du gör budskapet tydligt på ett mycket bra sätt.
Vad säger bilderna?
Du kan sätta koppla ihop färger med känslor på ett enkelt sätt i din serie. Du kan delvis beskriva vad olika bilder säger.
Du kan sätta koppla ihop färger med känslor på ett bra sätt i din serie. Du beskriver olika bilder och kan se ett mönster mellan seriestrippar.
Du kan sätta koppla ihop färger med känslor på ett mycket bra sätt i din serie. Du tolkar och beskriver bilder väl samt kan förklara sammanhanget mellan olika seriestrippar.
Överdrivna känslor Fart och rörelse Prat- och tankebubblor Markeringar
Du har med någon enstaka del.
Du har med några delar.
Du har med alla delar.
Stavning
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skrivregler, skiljetecken
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats och använder även kommatecken i mina texter.
Språk och meningsuppbyggnad
Jag skriver oftast korrekta meningar.
Jag skriver korrekta meningar. Mina meningar börjar på olika sätt.
Jag skriver varierade och korrekta meningar. Meningarna är olika långa och börjar på olika sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: