Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsa

Skapad 2019-03-13 17:21 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 4 – 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med läsflyt, läsförståelse och tolkning av budskap.

Innehåll

Svenskämnet handlar om att kunna läsa, skriva och tala. Det innebär att utveckla förmågan att kunna formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och söka information från olika källor och värdera dessa

Matriser

Sv SvA
Svenska - Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Läsflyt
  • Sv  A 6
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan läsa en text från en bok som t. ex Lasse Maja. Läsningen av meningarna flyter oftast bra. Du ljudar när du stöter på ett okänt ord.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan läsa en text från en bok som t. ex Lasse Maja. Läsningen av meningarna flyter bra. Du rättar dig när du läser fel.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Du kan läsa en text från en bok som t. ex Lasse Maja. Läsningen av meningarna flyter bra och du visar tydligt att du stannar vid punkt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan läsa en text från en bok som t. ex Lasse Maja. Läsningen av meningarna flyter bra och du visar tydligt att du stannar vid punkt och har inlevelse när du läser.
Läsförståelse
  • Sv  A 6
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Du kan med stöd och följdfrågor svara på 5 frågor där du kan hitta svaret direkt i texten.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Du kan svara på frågor där du kan hitta svaret direkt i texten och någon fråga där du använder din förförståelse och kunskap för att svara på frågorna.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Du kan svara på frågor där du kan hitta svaret direkt i texten och flera frågor där du använder din förförståelse och kunskap för att svara på frågorna.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Du kan svara på alla frågor där du kan hitta svaret direkt i texten och alla frågor där du använder din förförståelse och kunskap för att svara på frågorna.
Tolka text
  • Sv  A 6
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan med stöd koppla dina erfarenheter till handlingen i texten. Du visar detta genom att svara på någon fråga.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan koppla dina erfarenheter till handlingen i texten. Du visar detta genom att svara på någon fråga.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan koppla dina erfarenheter till handlingen i texten. Du visar detta genom att svara på flera frågor.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan koppla dina erfarenheter till handlingen i texten. Du visar detta genom att svara på alla frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: