Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blivande Förskoleklassare

Skapad 2019-03-13 20:24 i Västertorps förskola Norrtälje
Förskola
Projektinriktat arbetssätt innebär att vi under en period arbetar med ett gemensamt område eller fenomen med fokus på utforskande, undersökande och hur vi på olika sätt kommunicerar. Pedagogerna väljer projekt utifrån barnens funderingar, hypoteser, teorier, intressen och behov. Barnens tankar och teorier ska ligga till grund för projektet. Vi är medforskande pedagoger som tillsammans med barnen söker svar på deras frågor.

Innehåll

 

Var är vi? (bakgrund och nuläge)

 Pedagoger och blivande förskoleklassare startar upp varje tisdag med ett möte där alla barnen ges talutrymme och känner sig delaktiga.

Vart ska vi? (mål och syfte)

 

Uppmuntra, utmana varje barn utifrån sin egna förmåga.

Målet är att barnen ska känna en samhörighet och en god stämning, lära sig att samarbeta samt turtagning.

Skapa en lockade lärmiljö

Vi avslutar gruppen blivande förskoleklassare tisdag den 28/5

 

 

Hur gör vi? (aktiviteter och planering)

 

Barnen tränar på att räcka upp handen och begära ordet ( turtagning). Barnen och pedagoger inleder mötet med att presentera sig med sitt namn, barnen berättar för varandra vad de är bra på samt skriver eller ritar det i sin bok.

Barnen och pedagoger följer filmserien UR förskola:

" Du är bäst" (2016). De 6 avsnitten är 4 min långa och tar upp kompisrelationer och hur man bemöter varandra, t ex avsnittet "Att ställa upp" handlar om: hur gör man om någon är elak mot ens kompis? Går det att säga ifrån om de som är elaka är äldre? Pedagoger och barn reflekterar och lyfter händelser från varje avsnitt.

vi forsätter med att följa UR serien Ugglan och kompisproblemet ämnen som lyfts i serien är grupptryck, säga förlåt, vara utanför,hålla vad man lovar, inte skylla på andra, vikten av att inte avbryta varandra.

vi tränar på prepositioner: på,i, över, under, t ex rita 3 stycken blåbär i skålen.

klippt och klistrat

bilda par

sortera

former

Vi tränar addition

skriva sitt namn och siffror

Vi benämner färger på engelska

Vi talar om veckodagarna 

Vi går på promenadbingo

 

 

 

 

Hur blev det? (utvärdering och reflektion)

Barnen har delat med sig av sina tankar och ideer om de olika avsnitten i UR Ugglan och kompisproblemet.

Barnen uppskattar skrivuppgifter samt promenadbingon, då vi pedagoger kan se att de har varit mycket engagerade och intresserade.

Vad har ni lärt er?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: