Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevens eget val av aktivitet inomhus

Skapad 2019-03-13 21:15 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 6
Eftermiddagen är elevens fria tid. En tid där eget intresse och behov ska få utrymme.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Innehåll

Konkretisering av mål

Vi använder oss av " elevens eget val av aktivitet" i vår undervisning för att eleven ska utveckla:

skapandet, genom användandet av olika material genom lek, drama musik, dans.

förmågan i att utmanas i att pröva nya lekar och sporter.

färdigheter i att initiera, organisera, delta i lekar och aktiviteter av olika slag.

förmågan att samspela med kamrater genom samtalet, lyssnandet och att våga framföra egna tankar och åsikter.

förståelse för att fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra.

förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

 

Arbetssätt

Vi låter eleverna få utrymme för egna val av sysselsättning varje dag. Det finns möjlighet till lek, spel, skapande och konstruktion 

i större och mindre grupp, eller enskilt. 

Vi erbjuder och presenterar regelbundet valbara alternativ och kurser inom olika kategorier som skapande i ateljén, idrottshallen.

 

Bedömning

Vi utvärderar tillsammans med eleverna på fritidsråd regelbundet samt på ett sammanfattande kring läsåret i maj-2019.

Dokumentation

Protokoll från fritidsråd samt några rader här.

För elevers och vårdnadshavare sätter vi upp/ lägger några bilder på elevens lärlogg.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: