Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2019-03-14 08:55 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 1 – 3 Musik
Musik finns i alla kulturer och former. Under musiklektionerna ska eleverna ges möjlighet att uttrycka känslor och tankar på annat sätt. Vi kommer att sjunga i grupper, tala om instrument och röra oss till musik. Vi arbetar med olika former av musik och genrer.

Innehåll

Arbetsområdets syfte och mål

Arbetsområdets syfte är att utveckla elevernas sätt att uttrycka sig, tänka och uppleva omvärlden. Musik lektionerna kommer utveckla elevernas sätt att uttrycka sig, sjunga i grupp och skapa musik.

 • Rytm och takt
 • Sjunga själv och i grupp
 • Använda rösten som ett instrument
 • Uttrycka känslor och tankar med sång och dans
 • Spela själv och i grupp i olika musikaliska former och genrer

Undervisning

Musiklektionerna ska ge eleverna möjligheten att utveckla sin förmåga att uttrycka sina känslor och tankar på andra sätt. Eleverna kommer att ges möjligheten att använda rösten som ett instrument. Eleverna ska ges möjligheten att utveckla sin förmåga att sjunga, spela och utveckla sitt intresse. Eleverna ska även få reflektera över musik och göra självbedömningar.  

Arbetssätt

Eleverna kommer att arbeta med musik på olika sätt.

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar
 • Sjunga i grupp
 • Skapa musik och sångtexter
 • Rytm och rörelser
 • Gestalta och samtala kring musikaliska tankar och idéer
 • Resonera och reflektera

Elevinflytande

Eleverna får ge tips och idéer på hur de vill arbeta med musik. Efter varje lektion avslutar vi med en återkoppling/reflektion där eleverna säger vad de tyckte var bra samt mindre bra. Dem får även berätta vad dem har lärt sig och tar med sig vidare.

Bedömning

 • Du kommer få individuell återkoppling
 • Du ska vara aktiv på lektionerna.
 • Du ska delta i sång och spelande
 • Du ska avsluta lektionerna med “Vad har du lärt dig?” under detta arbetspass.

Matriser

Mu
Musik

-------------->
-------------->
-------------->
-------------->
Eleven kan delta i gemensam sång och kan följa med i rytm och ton
Du kan med stöd delta i gemensam sång och följer rytm och ton till viss del.
Du kan delta i gemensam sång och följer rytm och ton till viss del. .
Du kan delta i gemensam sång och följer rytm och ton.
Du kan delta i gemensam sång och följer rytm och ton säkert.
Eleven kan skapa enkel musik från egna idéer, med hjälp av röst, instrument eller andra verktyg.
Du kan med stöd skapa enkel musik utifrån dina egna idéer.
Du kan skapa enkel musik utifrån dina egna idéer.
Du kan skapa musik utifrån dina egna idéer och kan pröva dig fram till viss del.
Du kan skapa musik utifrån dina egna idéer och kan pröva dig fram till en fungerande idé.
Eleven kan samtala, resonera och uttrycka sina åsikter kring musik och musikskapande.
Du kan med stöd delta i samtal kring musikupplevelser och kan beskriva på ett enkelt sätt en upplevelse.
Du kan delta i samtal kring musikupplevelser och kan beskriva på ett enkelt sätt en upplevelse.
Du deltar i samtal kring musikupplevelser och kan beskriva på ett säkert sätt en upplevelse.
Du deltar i samtal kring musikupplevelser och kan beskriva på ett tydligt sätt en upplevelse.
Eleven kan spela enkla melodier med några ackord.
Du kan med stöd spela enkla delar av en melodi med några ackord.
Du kan spela enkla delar av en melodi med några ackord.
Du kan spela en enkel melodi med några ackord.
Du kan spela en enkel melodi med flera ackord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: