Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande pedagogisk planering

Skapad 2019-03-14 14:05 i Ladugårdsmarken Lunds för- och grundskolor
Övergripande årsplanering
Grundskola 1 – 4 Idrott och hälsa
Detta är en övergripande bild av hur vi jobbar med idrotten över hela året. Matrisen som ligger i slutet ligger i 3 olika nivåer. I årskurs 4 bör man uppnå alla kraven på nivå 3 för att vara godkänd i idrott och hälsa.

Innehåll

Här kommer en liten övergripande pedagogisk planering om hur jag jobbar inom idrott och hälsa med eleverna från årskurs 1 till 3.

För att lära sig saker är kontinuitet A och O. Därför delar jag upp alla område i så kallade ”TEMA”. Ett tema kan variera i tid beroende på vad det innefattar. Oftast försöker jag ha teman som återkommer både på höst och vårtermin. Ett exempel är dans. På hösten påbörjar jag ”tema dans” som pågår i 2 veckor där vi jobbar med lekar och enklare danser till musik. Detta tema återupptas till våren där vi utvecklar lekarna till att hålla takt samt att lära oss följa något svårare danser. Detta gör jag självklart för att på bästa vis kunna följa upp utvecklingen på eleverna. Racketsport är också ett exempel på ett tema, då jobbar vi 3 veckor med racketsport som innefattar pingis, tennis och badminton för att eleverna skall se likheter och skillnader och kunna förklara och förstå ordet ”racketsport”

Idrott och hälsa delas in i 3 olika huvudkategorier. Dessa 3 huvudmoment delas sedan in i mindre kategorier som beskrivs nedan.


1. Rörelse
- Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra.
- Redskap och hinderbanor
- Enkla lekar som främjar motoriken
- Sporter som modifieras så att det blir lika för alla
- Takt och rytm, danser och rörelser till musik
- Lekar och rörelser i vatten

2. Hälsa och livsstil
Här är det fokus på ord och begrepp inom idrott och hälsa, samt återkoppling på hur barnen upplever de olika momenten i fysisk aktivitet.
Detta är något jag och barnen jobbar med kontinuerligt under varje lektion. Här diskuterar vi t.ex. saker som varför hjärtat slår fort när vi springer.

3. Friluftsliv och utevistelse
- Olika symboler och begrepp som beskriver rumsuppfattning
- Orientera sig på lättare kartor, t.ex. en skattkammarjakt på skolgården
- Olika lekar och sporter i utemiljö
- Allemansrätten och regler kring utomhusvistelse
Jag har därför valt följande tema för att innefatta ovan punkter i största möjliga utsträckning:

Lekar som främjar motorik utan boll
Lekar som främjar motorik med boll
Dans, takt och rytm
Redskap och hinderbana
Samarbete
Innebandy
Racketsport
Fotboll
Handboll
Avslappning
Orientering
Lekar och aktiviteter i utomhusmiljö (friluftsliv och allemansrätten)
Freesbe
Friidrott
Kampsport
Hopprep
Styrka och kondition
Basket
Skridsko, om möjlighet finns
Simning
Mål och kunskapskrav årskurs 1-5
I idrott och hälsa finns det inga utskrivna kunskapskrav från skolverket i idrott och hälsa. Här jobbar man istället mot ett betyg i årskurs 6. Det är alltså upp till varje idrottslärare att utveckla sina egna mål och kunskapskrav för att underlätta för eleverna att sedan få ett bra betyg i årskurs 6.
Nedan ser ni en matris som jag har förenklat och följer när bedömning på eleverna skall ske:

 

 

Matriser

Idh
Övergripande bedömningsmatris årskurs 1-4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Grovmotoriska Färdigheter
Utföra grovmotoriska rörelser i lekar och övningar, så som springa, hoppa, hänga, stödja, klättra, åla, fånga och kasta.
Kan utföra sammansatta grundformer i lekar och övningar. Ex. Kasta och springa samtidigt i en lek.
Kan utföra flera sammansatta grundformer utan att behöva stanna upp. Ex. utföra i olika redskapsövningar som att göra en kullerbytta på plint, klättra över saker med fart.
Dans & Rytm
Utför härmande rörelser samt utför rörelser efter instruktion ex. ”Spegeln” i dans.
Kan utföra härmande rörelser samt utföra sammansatta rörelser efter instruktion i takt och rytm. Ex. dansen ”Americano”
Kan utföra härmande rörelser samt utföra sammansatta rörelser efter instruktion i takt och rytm tillsammans med någon annan. Ex. när vi har ”show time” där man får visa upp rörelser för de andra.
Simning
Kan delta i vattenvaneövningar och simundervisning på grunt vatten.
Har grundläggande kunskaper i olika simsätt och kan simma 25m med stöd.
Kan simma 200m varav 50m rygg på djupt vatten med stöd vid olika tillfällen.
Säkerhet & Hänsynstagande
Börjar se andra i leken men behöver stöd i Ex. turtagning
Förstår och följer olika lekars regler, både själv och i grupp. Respekterar andra och väntar på sin tur. 
Förstå begreppen samarbeta och kan tillämpa detta under idrottslektioner i olika lekar och sporter.
Börjar kunna se taktiskt och förstå spelets idéer genom att passa- och ”se andra” i leken.
Förstå och kan förklara ordet samarbeta samt tillämpa detta på ett mycket bra sätt under olika lekar och sporter på idrottslektionerna.
Allemansrätten
Behöver stöd i att förstå och följa regler som gäller vid utevistelser och i skogen.
Kan återge några regler i skogen samt beter sig efter principen: inte störa, inte förstöra.
Känner till begreppet Allemansrätten och efterföljer den.
Hälsa & Livsstil
Behöver hjälp att förstå ord och begrepp som beskriver olika aktiviteter.
Förstår och kan använda enklare ord och begrepp som beskriver aktiviteterna. Kan benämna redskapen i idrottshallen och återberätta en lek eller några regler i idrotten.
Kan aktivt delta i diskussioner kring lekar, regler samt upplevelser av aktiviteterna.
Orientering
Behöver hjälp att kunna beskriva miljön runt omkring. Har svårt med rumsuppfattning och behöver stöd.
Kan beskriva och förklara för en kompis hur miljön runt omkring ser ut Ex.om det lutar eller är plant. Kan orientera sig i närmiljön och kan aktivt följa med i en kartpromenad.
Förstår och kan följa en lättare orienteringkarta ex. en skattkamarjakt på skolgården.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: