Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss om maskar

Skapad 2019-03-14 14:54 i Fridhemskullen förskola Kungälv
Vi arbetar med skogen på olika sätt; dels genom att barnen ska utveckla sin motorik genom att ta sig upp för backar och stenar. Dels genom att upptäcka naturen så som skogen ser ut på hösten med alla fina löv. Vi arbetar med djuren som bor i skogen.
Förskola
I ett projekt om Maskar tar vi vara på barnens intresse och nyfikenhet för maskar och vi kan observera, undersöka och lära tillsammans. Syftet är att barnen i olika lärmiljöer utvecklar sitt språk och värnar om naturen och om varandra i samspel.

Innehåll

Metoder:

Vistelser i skogen/Utomhus

Maskhus

Skapande verksamhet/lek

Sånger och ramsor

Äta löv och bajsa jord:Vem gör jord? https://urskola.se

Böcker

Barnens delaktighet :

Vi planerar att tillsammans med barnen flytta in några daggmaskar till ett maskhus som vi även iordningställer med jord och sand tillsammans. Hur ska vi göra så att maskarna ska trivas i maskhuset? Barnen kommer få till uppgift att visa omsorg för maskarna och se till att maskarna får mat och får ha det mörkt  i sitt maskhus.

I projektet kommer vi använda oss väggdokumentation barnhöjd för att väcka intresse och reflektion på egen hand eller tillsammans med andra.

Vi kommer att iordningsställa lek- och lärmiljöer där barnen kan vara delaktiga och ta ansvar samt där barnen tränar sociala förmågor så som hänsyn och turtagande.

Samverkan förskola och hem:

Vi kommer dokumentera och planera löpande under projektets gång och använda lärloggen på Unikum för att delge föräldrarna som i sin tur får ett underlag att kunna prata om projektet hemma med barnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: