Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ Vt 19 åk4 No Vatten IE

Skapad 2019-03-14 22:35 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP framtagen för Järnåkraskolan i Lund anpassad till Lgr 11.
Grundskola 4 NO (år 1-3)

Allt liv på jorden är beroende av vatten. Utan det skulle vi inte existera. Nu ska du få lära dig mer om vatten.

Innehåll

Vatten åk 4

Vatten åk 4 läsåret 18/19.

Mål för elev

Du ska kunna beskriva och förklara sambanden i naturen när det gäller vatten och vattenlevande växter och djur.

Innehåll

Kemin i naturen
- Vattnets egenskaper och kretslopp.

Natur och samhälle
- Djurs, växters och andra organismers liv.


 

Genomförande

Arbetet startar i början av mars och kommer att pågå under vårterminen 2019.
Vi kommer att ha genomgångar och arbetsuppgifter, göra enkla försök, och se film.

Bedömning

Läraren bedömer din förmåga att beskriva och förklara sambanden i naturen.
I slutet av arbetsområdet kommer du även att kunna visa vad du lärt dig vid ett skriftligt prov.

 

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnena biologi, kemi och fysik ska eleverna bland annat ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället. (ur Lgr 11)

Matriser

NO
Vatten åk4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt
Värdera (prata om och se vad som är bra/mindre bra) Eleven kan vara källkritisk samt använder flera källor och motivera sitt ställningstagande på ett...
...i huvudsak fungerande sätt Exempel: Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad som menas med övergödning av en sjö.
...relativt väl fungerande sätt Exempel: Du kan beskriva och förklara vad som menas med övergödning av en sjö samt vad som händer med djur och växtlivet.
...relativt väl fungerande sätt Exempel: Du kan utförligt beskriva och förklara vad som menas med övergödning av en sjö samt vad som händer med djur och växtlivet och hur det påverkar djurlivet och oss människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: