Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-03-15 08:51 i Nyvångskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi Fysik
Vi har bara en planet att dela på och för att främja välmåendet och hitta vägar där miljö, kultur, människor och ekonomi utvecklas på ett sätt som skapar livskvalitet åt alla. Ytterst handlar hållbar utveckling alltså om livskvalitet - för alla - nu och i framtiden.

Innehåll

Syfte och långsiktigt mål

- använda kunskaper i fysik/kemi/biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

- använda fysikens/kemins/biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.Centralt innehåll

Fysik

- Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

- Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

 

Kemi

- Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

- Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

- Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

 

Biologi

- Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

- Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.Kunskapskrav

Fysik

Energins källor, användbarhet och flöde

 

Kemi

Kemiska sammanhang

Kemiska samband och hållbar utveckling

 

Biologi

Beroende av och påverkan på naturen

 

Konkretiserade mål

Genom undervisningen skall eleven ges möjlighet att använda kunskaper om energikällor, energianvändning samt ges tillfälle att resonera kring olika källors användbarhet.

Vidare kommer eleven ges förutsättningar för att använda fysikens, kemins och biologins begrepp för att kunna förklara samband i naturen och samhället.

 

Undervisning

Vi kommer att undersöka vanliga kemikalier i hemmet och till viss del i lantbruk. Vi kommer även lära oss mer om hur kemikalier bör hanteras och vilka symboler som används på dessa. Detta kommer att kopplas till påverkan på våra vattendrag.

Vi kommer även att lära oss mer om materiens kretslopp från råvara till produkt och vidare till avfallshantering.

Vi kommer även att fokusera på olika energikällor och tillsammans resonera kring vilket ansvar vi som nyttjar naturen har för att den skall finnas kvar för kommande generationer.

 

Matriser

Fy Bi Ke
Hållbar utveckling

Kemi - Fysik - Biologi

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Kemi

E
C
A
Kemiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Kemiska samband och hållbar utveckling
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Fysik

E
C
A
Energins källor användning och flöde
Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Biologi

E
C
A
Beroende av och påverkan på naturen
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband
Livets utveckling
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: