Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy

Skapad 2019-03-15 09:55 i Stretereds grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 6 – 9 Svenska
Fantasy-berättelser har många likheter med sagor. Det finns ofta troll, häxor och andra lite farliga varelser i dessa berättelser. Precis som i sagans värld brukar det finnas hjältar och hjältinnor som övervinner det som är ont. Hjältarna och hjältinnorna kan förflytta sig mellan vår vanliga värld och fantasy-världen. Det brukar finnas en hemlig ingång till fantasyvärlden... Vi ska nu lära oss mer om dessa berättelser.

Innehåll

I vår läroplan i svenska står det att vi ska arbeta med olika slags berättelser. Där står det också att vi ska arbeta med att läsa, skriva och tala.

Under temat "Fantasy" får du möjligheter att träna din förmåga att:

 • läsa och lyssna till berättelser,
 • återberätta så den som lyssnar förstår och tycker att det är roligt att lyssna,
 • tillsammans med klasskamrater och vuxna samtala kring det som du har läst eller lyssnat till,
 • känna igen hur en fantasy-historia berättas,
 • sammanfatta en fantasy-berättelse,
 • med lite hjälp skriva en kort berättelse med fantasy-tema,
 • utifrån berättelsens värld, göra en personbeskrivning (till exempel av hjälten i din berättelse),
 • utifrån berättelsens värld, göra en miljöbeskrivning (till exempel hur det ser ut där hjälten bor,
 • använda dator eller i-pad när du skriver,
 • använda regler för stavning och meningar,
 • använda "knep", till exempel tankekartor, för att minnas det du har läst och hört,
 • använda till exempel tankekartor, för att planera en berättelse,
 • söka information.

Kunskapskrav

 Se kunskapskrav/betyg för läsår 9.

Jag kommer att bedöma:

 • dina kunskaper om hur en fantasy-historia berättas (det som är typiskt för fantasy),
 • dina kunskaper om någon fantasyförfattare, till exempel CS Lewis eller Tolkien,
 • hur du sammanfattar en fantasy-berättelse,
 • hur du återberättar en del ur en fantasy-berättelse,
 • hur du samtalar och funderar över innehåll och form (det som är typiskt för fantasy),
 • hur du söker och använder information från böcker och internet,
 • hur du, med lite hjälp, gör en personbeskrivning ( till exempel hur din hjälte ser ut),
 • hur du, med lite hjälp, gör en miljöbeskrivning (hur det ser ut där din hjälte bor,
 • hur du, med lite hjälp, berättar och skriver en egen fantasyhistoria (det räcker att du skriver ett avsnitt på en fantasyhistoria),
 • hur du använder datorns eller i-padens skrivstöd,
 • hur du använder regler för stavning och meningar,
 • hur du använder "knep", till exempel tankekartor, för att minnas det du har läst och hört,
 • hur du använder "knep", till exempel tankekartor, för att planera en berättelse.

Du visar vad du kan genom att:

 • aktivt delta i klassens samtal och övningar,
 • genom att, med lite hjälp, skriva en personbeskrivning (beskriva till en hjälte,
 • genom att, med lite hjälp, skriva en miljöbeskrivning (beskriva hur din hjälte bor),
 • genom att, med lite hjälp, sammanfatta en kort fantasy-berättelse,
 • genom att med lite hjälp, återberätta en del ur en fantasy-berättelse,
 • genom att med lite hjälp, skriva en fantasyberättelse.

I undervisningen kommer vi bland annat att:

 • läsa fantasyberättelser,
 • lära om fantasy,
 • söka information om fantasy och några fantasyförfattare,
 • träna på läsförståelse,
 • återberätta för varandra,
 • fundera, samtala och diskutera fantasy,
 • skriva personbeskrivning (hur din hjälte ser ut),
 • skriva miljöbeskrivning (hur det ser ut där din hjälte bor),
 • skriva fantasy,
 • träna på minnestekniker,
 • träna på att planera en berättelse,
 • lära oss om datorns skrivstöd,
 • använda datorns skrivstöd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation.
  Sv  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett inägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: