Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsdjur lika-olika

Skapad 2019-03-15 10:27 i Grönvallska förskolan Örebro
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Ett tema som alla av barnen har lätt för att greppa tag i och känna igen. Djur är något vi har gott om på avdelningen i olika former av som i böcker, plastdjur, puzzel, bilder och sånger.

Innehåll

Detta vill vi utveckla: Vi vill utveckla barnens kunskap kring de olika djuren som bor i skogen. Vi vill lära dem vad de olika djuren i den familjen heter, hur de låter och vad de äter. Att djuren kan se olika ut precis som vi människor. Att vi alla är lika men olika.

Vi utvecklar även:

* Intresset för naturkunskap.

* Finmotorik genom skapande.

* Grovmotorik genom gymnastiksalen, utflykter, rörelse.

* Teknik genom experiment, webbägg, QR-koder.

* Språkutveckling genom sagor, sånger, ramsor.

* Kommunikation genom samtal, kroppsspråk, ansiktsuttryck.

* Socialt samspel genom turtagning, gemensamma regler, kompisanda, känslor.

* Matematik genom räkning, former, prepositioner.

 

 

Så här ska det gå till: Vi kommer att jobba med vårt tema bla i samlingen där vi presenterar ett djur i veckan. Vi kommer att skapa ett skogslandskap tillsammans med barnen. Vi kommer att vara lyhörda för vad barnen fokuserar på och låta de visa oss vägen i detta tema. 

 Vi skapar djuren med olika tekniker och material. Vi har skapat en skog inne på avdelningen.  Vi kommer att sjunga sånger och läsa böcker, flanosagor, sagopåsar och ramsor som har med de olika djuren att göra. Vi kommer att jobba med olika känslor, som både djur och människor har.  

Vi kommer att gå ut i skogen och leta tecken efter djuren och göra en naturruta som vi följer hur naturen ändras vecka efter vecka. Vi kommer undersöka skogen och gården med hjälp av vårt webb-ägg.

 

Även fånga de spontana stunder som barnen visar intresse för djuren.

 

Så här ska vi synliggöra temat Skogsdjur: Vi kommer löpande att dokumentera arbetet med temat i Unikum och på avdelningen.
Vi har naturrutan dokumenterad på väggen i hallen.
Vi synliggör barnens kreativa skapande på hela avdelningen.
Ett drop-in fika för vårdnadshavare, där de blir mer insatta i tema-arbetet och förskolans
verksamhet.  

 

Hur blev det?

Vi har märkt ett stort engagemang och intresse hos barnen för skogen och dess "invånare".

Språkutvecklingen har gjort stora framsteg och resultat, ordförrådet har ökat. Detta har vi märkt genom faktatexterna, sånger, ramsor och spontan prat med barnen.


Motoriken har blivit bättre hos barnen genom balansbaner, utflykter, pyssel, skapande, enklare teknik.


Vi har arbetat med färger, former, matematik och prepositioner.


Det sociala samspelet ser vi framsteg i och det arbetet fortlöper hela tiden.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: