Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg & anläggning HT Åk 1 -SG

Skapad 2019-03-15 11:03 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Bygg och anläggning

Innehåll

Välkommen

Att bli en duktig hantverkare kräver ett stort intresse och engagemang både teoretiskt och praktiskt. Hantverkare behövs! (Film) men antar du den utmaningen får du möjlighet att arbeta i en fantastisk bransch.

Detta är introduktionskursen där vi lär oss från grunden.

Tips på gott studieresultat

 • Var intresserad
 • Fråga om du inte förstår
 • Vi lär oss mycket på kort tid så var lyhörd och nyfiken
 • Var nog med personlig utrustning och maskiner.
 • Var på plats

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.
  Byg  -
 • Praktiska arbetsuppgifter inom anläggning, husbyggnad, måleri och plåtslageri.
  Byg  -
 • Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Byg  -
 • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
  Byg  -
 • Olika typer av material och deras egenskaper.
  Byg  -
 • Hantering av material, till exempel förbrukning och återvinning.
  Byg  -
 • Arbetsmiljö, hälsa, ergonomi och säkerhet samt riskbedömningar för arbetsuppgifterna.
  Byg  -
 • Grundläggande ritningsläsning.
  Byg  -
 • Metoder för att dokumentera och utvärdera sitt arbete.
  Byg  -
 • Olika yrken inom bygg- och anläggningsbranschen samt studiebesök på olika arbetsplatser.
  Byg  -
 • Byggandets process från planering till färdigställande och drift samt olika aktörers funktioner och roller.
  Byg  -
 • Facktermer.
  Byg  -

Matriser

Byg
Bygg (BYGBYG01, BYGBYG02 och HUSHUB0)

E
C
A
Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter.
Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter.
Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla arbetsuppgifter.
I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser.
I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser.
I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser.
Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften och anpassar vid behov, och i samråd med handledare, sin planering.
Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
I arbetet följer eleven i samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner.
I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner.
I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner.
Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras.
Eleven redogör översiktligt för vilken betydelse den egna arbetsprocessen och det egna resultatet har för en hållbar utveckling. Dessutom redogör eleven översiktligt för arbetsprocesser och yrken inom bygg- och anläggningsbranschen.
Eleven redogör utförligt för vilken betydelse den egna arbetsprocessen och det egna resultatet har för en hållbar utveckling. Dessutom redogör eleven utförligt för arbetsprocesser och yrken inom bygg- och anläggningsbranschen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse den egna arbetsprocessen och det egna resultatet har för en hållbar utveckling. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för arbetsprocesser och yrken inom bygg- och anläggningsbranschen.
Ny aspekt
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder enkelt fackspråk med viss säkerhet.
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder enkelt fackspråk med viss säkerhet.
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder enkelt fackspråk med säkerhet.
Ny aspekt
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: