Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färg och form

Skapad 2019-03-15 12:35 i Björkåsens förskola Bengtsfors
Förskola
Vår tanke är att arbeta med färg och form utifrån årstider, traditioner och barnens egna tankar. Vi kommer att arbeta mycket med grundfärgerna genom sång, lek, böcker och skapande.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

Vi har en barngrupp som består av 19 barn varav 14 är 1-3 år. Då vi har så många yngre barn  i barngruppen tycker vi att Bild och form är ett bra och roligt sätt att ge barnen en grundläggande kunskap för de olika grundfärgerna.

vi kommer att jobba med hela gruppen men även dela dem i mindre grupper beroende på var i utvecklingen de befinner sig.

 

Mål

Att lära barnen känna igen de olika grundfärgerna seoch upptäcka färgers likheter, olikheter, nyanser.  

Att på ett lekfullt sätt upptäcka och bekanta sig med de olika färgerna.

Att lära barnen om vad som händer i naturen under sommar, höst, vinter ochvår.

Att lära barnen om traditioner och vad som man förknippar med tex jul, påsk och midsommar m fl. 

 

Metod

vi har redan jobbat med röd, blå och grön färg.

Nästa färg på tur är gul. Vi kommer att påskpyssla med färgen gul då den hör påsken till. 

Våren är på antågande så tussilagon ska vi måla tillsammans med barnen.

vi kommer även att jobba med tecken för varje färg.

 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: