👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning och läsförståelse - åk 4

Skapad 2019-03-16 09:14 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 4 Svenska
Vad står det egentligen? Att läsa innebär att du både kan tolka och förstå en text samt förstå budskapet i texten. Att visa att man kan läsa kan man göra på flera olika sätt; Sammanfatta texten Berätta om textens budskap Beskriva sin läsupplevelse eller Svara på frågor om texten

Innehåll

Tidsperiod

Att läsa och förstå de texter vi läser arbetar med under hela läsåret så gott som dagligen.

 

Konkretisering av mål

Vi tränar på att utveckla läshastighet och lästeknik genom att läsa olika slags texter tillsammans och tillämpa olika lässtrategier utifrån materialet En läsande klass (spågumman, detektiven, cowboyen, konstnären och reportern).

Vi läser olika slags texter och diskuterar dem samt svarar på frågor, t ex i boken Läsförståelse A och Pojken och Tigern, olika faktaböcker eller böcker (både tystläsning och högläsning). Vi tränar också på att se budskap i olika texter.

 

Undervisning - så gör vi

Du genomför regelbundet H4-test för att se om läshastigheten utvecklas.

Du läser regelbundet högt för en vuxen för att visa hur din läsning utvecklas och vilken teknik du använder.

Du läser regelbundet skönlitteratur och andra texter för att träna olika lässtrategier.

Du läser texter och sammanfattar eller besvarar frågor som hör till för att visa att du förstår vad du läser samt visar att du kan förstår texters budskap.

 

Bedömning 

Du visar att du läser med flyt och förstår vad du läser genom 

H4-test som visar att din läshastighet utvecklas.

Högläsning för vuxen som visar att din lästeknik utvecklas.

Regelbunden läsning i skönlitteratur och andra texter för att träna olika lässtrategier.

Arbete med läsförståelse där man läser texter och sammanfattar eller besvarar frågor.

 

 

 

Uppgifter

 • Läsuppdrag 1 - v. 17

 • Läsuppdrag 7 - reflektion

 • Läsuppdrag 7 - reflektion

 • Läsuppdrag 6 - vecka 22

 • Läsuppdrag 6 - v. 22

 • Läsuppdrag 5 - v. 21

 • Läsuppdrag 4 - v. 20

 • Läsuppdrag 5 - v. 21

 • Läsuppdrag 4 - v. 20

 • Läsuppdrag 3 - v. 19

 • Läsuppdrag 3 - v. 19

 • Läsuppdrag 2 - v. 18

 • Läsuppdrag 2 - v. 18

 • Läsuppdrag 1 - v. 17

 • Läsuppdrag 1 - v. 17

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Läsning och läsförståelse - åk 4

Läsning och läsförståelse - åk 4

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Läsa med flyt
Du behöver träna mer för att kunna läsa med flyt och använda läsförståelsestrategier på ett fungerande sätt.
Du läser med flyt och använder för det mesta läsförståelsestrategier som fungerar.
Du läser med gott flyt och använder läsförståelsestrategier som fungerar bra.
Du läser med mycket gott flyt och använder läsförståelsestrategier som fungerar väldigt bra.
Läsförståelse
Du behöver vuxenstöd för att förstå vad du läser.
När du sammanfattar eller svarar på frågor om texten visar du att du för det mesta förstår vad du läser.
När du sammanfattar eller svarar på frågor om texten visar du att du förstår vad du läser.
Du visar mycket tydligt att du förstår vad du läser genom att du ger mycket tydliga svar på frågor om texten.
Budskap
Du behöver träna mer på att förstå och diskutera olika slags texters budskap.
Du kan för det mesta förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du tar hjälp av det du själv har varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap genom utvceklade resonemang. Du tar hjälp av det du själv har varit med om.
Du kan på ett utmärkt sätt förstå och diskutera olika slags texters budskap genom utvecklade resonemang. Du tar hjälp av det du själv har varit med om.