Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2019-03-16 10:00 i Enångers skola Hudiksvall
Barnkonventionen
Grundskola 1 – 3 Samhällskunskap Bild SO (år 1-3)
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Syftet är att ni ska lära er mer om barnkonventionen och dess artiklar. Hur livsvillkoren kan se ut för barn både i Sverige och i andra delar av världen.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Ni kommer att få visa era kunskaper genom:

- Muntlig reflektion och diskussion
- Rita bilder
- Skriftligt arbete

Undervisning – Genomförande och tidsplan


Vi kommer att samtala och reflektera kring artiklarna. Vi kommer diskutera olika dilemman och värderingsövningar. Vi tittar även på film som behandlar barnkonventionen som vi sedan reflekterar kring både genom diskussion och skriftliga uppgifter.
Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: