Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPANIEN - regioner

Skapad 2019-03-16 16:15 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola F
Spanien - regioner

Innehåll

SPANSKA REGIONER 

Vi ska lära oss fakta om Spanien! Dessutom jobbar ni i par med en egen spansk region som ni ska presentera, både muntligt och skriftligt. Ni skriver fakta om regionen på svenska + att ni ska skriva minst en mening på spanska under varje rubrik, t.ex. La capital de Andalucía se llama Sevilla. Ni ska ha minst en bild för varje rubrik med kort information om bilden. t.ex. Un museo en Granada. 

 

Dessa rubriker ska ni ha med: 

- regionens namn och var den ligger, t.ex, Está en el sur. 

- regionens huvudstad – CAPITAL

t.ex. La capital de Andalucía se llama Sevilla. 

- flagga – BANDERA

La bandera de Andalucía es......

- invånare – HABITANTES - Allí viven 20 millones de habitantes. - klimat – CLIMA  - Hace mucho calor, ¡hasta 4o grados! 

- typisk maträtt – COMIDA TÍPICA - Paella es muy popular. 

- kända personer – PERSONAS CONOCIDAS - Pablo Picasso es de aquí. 

- språk – IDIOMAS (om det talas fler språk än spanska där) . También hablan catalán. 

- traditioner – TRADICIONES . Flamenco es un baile tradicional. 

- turistattraktioner – ATRACCIONES TURÍSTICAS. Hay muchos museos y playas. 

- jämförelser - Du ska även kunna kommentera några företeelser i områden där språket används, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter. 

 

Ni ska göra en Power Point  som ni sedan ska presentera för klassen. Ni skickar eller delar er PP med mig senast den 18/3.  

Redovisningen kommer att vara 23/3 och 25/5. Ni redovisar på svenska. Efter din presentation ska du ställa 3 frågor till din klassen om din region (på spanska). t.ex. 

¿Cómo se llama la capital de Andalucía?

¿Dónde está Andalucía? 

¿Cuál es la comida típica de Andalucía? 

 

Du ska även kunna kommentera några företeelser i områden där språket används, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter. 

 

Buena suerte! 

// Josefine 

Uppgifter

  • Spaniens regioner - Plansch

Matriser

Kunskapskrav spanska

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
  • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
F
E
C
A
Receptiv förmåga
* Läsförståelse
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
* Hörförståelse
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
* Förmåga att tolka och analysera innehåll
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
* Förmåga att använda olika strategier för att underlätta förståelse
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
* Förmåga att söka och välja relevanta texter från olika medier för egen bearbetning
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kommunikativ förmåga
* Förmåga att formulera sig i skrift
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
* Förmåga att formulera sig i tal
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
* Förmåga att anpassa och bearbeta språket
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
* Förmåga att interagera (samtala) och anpassa språket efter syfte och mottagare
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Språkliga strategier
* Förmåga att använda olika strategier för att förbättra interaktionen
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
* Förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: