Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden/GE åk 5

Skapad 2019-03-17 17:36 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
Nu ska vi ge oss ut på en resa genom Norden, till Sveriges grannländer: Norge, Danmark, Finland och Island. Vet du.. .. vilket land som är en vulkan? .. vilket land som inte är högre än ca 175 meter? .. vilket land har över 100 000 sjöar? .. och vilket land har många djupa havsvikar (fjordar)?

Innehåll

Lektionsinnehåll:

 1. Kursen inleds med att vi skaffar oss förkunskaper genom att spela spel: 5 st, ett om varje nordiskt land (karta som spelplan samt frågekort) som min ex.klass gjorde för tre år sedan.

 2. Sedan läser vi i Puls Geografi Norden och fördjupar oss i mer allmänna geografifrågor som rör kartan, klimatfrågor och hur jordklotet ser ut. Vi använder oss också av kartböcker för kartkunskap. Vi läser, diskuterar och jobbar med tillhörande uppgifter. Det avslutas med ett skriftligt prov.

 3. Vi kommer sedan att göra ett grupparbete; ett faktablad kring de olika nordiska länderna utifrån liknande frågeställningar och göra jämförelser, se likheter och skillnader när vi lyssnar på de olika redovisningstillfällena. Det avslutas med en muntlig redovisning i grupp samt ett faktablad som samtidigt delas ut till klassen.Alla faktabladen ska bli ett litet häfte om Norden!

 4. Vi tittar på lärfilmer på UR.se eller SLI.se bl.a. "Geografens testamente: Norden" men även fler som handlar om Norden generellt och om specifika länder, både under skoltid samt som läxor.

Länktips:

Geografens testamente >

Geografens testamente >

 

Bedömningsunderlag:

 • Din aktivitet och input under lektioner och grupparbete.

 • Vilken typ av frågor du ställer.

 • Din arbetsinsats i de olika uppgifterna som vi kommer att jobba med.

 • Ditt skriftliga resultat på provet (del 1).

 • Din muntliga redovisning och faktablad som rör Norden - ett land eller allmän fakta + nordiska språk (del 2).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: