Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext/SV åk 5

Skapad 2019-03-17 18:19 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Nu är det dags för årets sista texttyp! Vi ska skriva faktatexter och det vet jag att ni redan kan men den här gången ska vi fokusera på förklarande faktatexter. Men hur skriver man dem? Det är just det vi ska lära oss fram till sommarlovet!

Innehåll

Delplanering i ämnet svenska.

 

Lektionsinnehåll:

- Vi kommer under de kommande veckorna att arbeta med texttypen: Förklarande faktatext med hjälp av läromedlet "Klara svenskan". Där det dyker upp texter om bl.a. vulkaner, djur och natur! 

- Vi kommer att gå igenom vad som kännetecknar en förklarande faktatext.

- Vi kommer att lära oss hur vi ska urskilja de olika delarna i ett förlopp (förklaringskedjan).

- Vi kommer att läsa förklarande faktatexter innan vi skriver egna av samma texttyp som ska redovisas muntligt.

- Vi avslutar med att ni kommer att redovisa en av era förklarande texter med rätt innehåll och struktur.

 

Länktips:

Vad är en faktatext?>

Vad är en förklarande faktatext?>

Mer om förklarande text>

 

Bedömningsunderlag:

 • Din aktivitet under lektionerna.
 • Vad du bidrar med i par /gruppdiskussioner.
 • Ditt skriftliga och muntliga resultat i olika arbetsuppgifter.
 • Din förklarande text som även ska redovisas för klassen i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: